Anita Ankarcrona

13 november, 17:00-19:00

Kulturkväll

Föredrag och mingel

Anita Ankarcrona, fil. dr i litteraturvetenskap, om

DET OFFENTLIGA SAMTALET KRING RIDDARHUSTORGET: 1700-TALETS BOKLÅDOR, TIDNINGAR OCH KAFFEHUS

Riddarhustorget fungerade som en arena för en bildad och nyfiken publik som ville ta del av senaste nytt. Krogarna och kaffehusen kring torget frekventerades flitigt. Redan under frihetstiden hade Riddarhustorget även blivit hemvist för flera boklådor, förlag och tidningar. Pressens makt blev med tiden ett ofrånkomligt faktum, och politiker fruktade tidningarnas opposition.

I anslutning till utställningen Riddarhustorget: Maktcentrum i förändring. Utställningen pågår till 28 februari 2019.

Fri entré. Portarna öppnar kl. 16.30. Servering. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan behövs.