AXEL OXENSTIERNA-PRISET

13 maj, 18:00

Historikern Göran Norrby tilldelas 2019 års Axel Oxenstierna-pris om 100 000 kronor för sin mångåriga forskningsinsats och samlade bokproduktion som utifrån skilda teman belyser Ridderskapet och adeln mot bakgrund av Sveriges historiska utveckling.

Prisceremonin hålls i Riddarhuset måndagen den 13 maj 2019 kl. 18.00.

Fri entré, ingen föranmälan, begränsat antal platser. Välkommen!

PROGRAM

17:00 Dörrarna öppnas

18:00 Riddarhussekreterare Erik Drakenberg hälsar välkommen

18:05 Kulturansvarig i direktionen Rebecka M. Adelswärd introducerar pristagaren

18:20 Direktionens ordförande Gustaf Wachtmeister delar ut priset

18:25 Gitarristen Titus Oxenstierna framför två musikstycken

18:30 Pristagare Göran Norrby: ”Om nyttan av ärftligt adelskap

19:15–20:00 Mingel och förfriskningar i Stenhallen

Om Axel Oxenstierna-priset

Axel Oxenstierna-priset instiftades 2004 och tilldelas en välförtjänt svensk historiker som i sin forskning ska ha tillfört ny kunskap i ämnen med anknytning till Ridderskapet och adelns historia. Priset har tidigare delats ut till heraldikern och militärhistorikern Jan von Konow (2005) och historikern Gunnar Wetterberg (2009).