Martin Olin

27 mars 17.00–19.00

Kulturkväll

Föredrag och mingel

Martin Olin, Nationalmuseum

CARL JOHAN CRONSTEDT. ARKITEKTEN OCH ORGANISATÖREN

Greve Carl Johan Cronstedt (1709-1777) nämns ofta som den moderna kakelugnens uppfinnare, som överintendent eller i samband med den världsberömda samlingen som bär hans namn på Nationalmuseum. Redan som ung hörde Cronstedt till det samtida Sveriges förnämsta kretsar, vilket gav honom möjlighet att ägna sig åt vad han själv ansåg vara viktigt och intressant. Eftersom Cronstedt verkade som en samlande kraft inom flera centrala ämbeten under 1700-talets mitt, bör hans bidrag till svensk byggnadsteknik och arkitekturhistoria omvärderas.

Föredraget pågår 17.00-18.00, därefter mingel i Stenhallen.
Fri entré, ingen föranmälan men begränsat antal platser. Portarna öppnar kl. 16.30. Servering.