Ingvar Sjöblom & Lars Ericson Wolke

20 oktober, kl. 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré

Föredrag och mingel

Ingvar Sjöblom, fil. dr i historia om

FRÄLSET, SJÖOFFICERARNA OCH FLOTTAN 1522-1680

 

Lars Ericson Wolke, professor i militärhistoria

SVENSKA SJÖHJÄLTAR OCH SJÖSLAG. KAMPEN OM ÖSTERSJÖN 1700-17

Vad var en sjöhjälte? Var det någon som oförväget angrep och besegrade fientliga örlogsfartyg, eller i alla fall en som in i det sista försvarade sitt fartyg mot fientliga angrepp? Eller var det någon som angrep fiendens handel eller skyddade Sverige införsel av livsviktiga varor?
I föredraget möter vi kända och okända sjöofficerare i den svenska flottan i dramatiska strider under det stora nordiska kriget i början av 1700-talet, men får också inblickar i samtiden syn mod och feghet.

Fri entré. Begränsat antal platser. Ingen föranmälan.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredraget.