Visa andra porträtt

Bildgalleri

ARK ID 175637

ARK ID 175637

Bildpar 1/28

ARK ID 175637

ARK ID 175637

Bildpar 1/28

ARK ID 175638

ARK ID 175638

Bildpar 2/28

ARK ID 175638

ARK ID 175638

Bildpar 2/28

ARK ID 175639

ARK ID 175639

Bildpar 3/28

ARK ID 175639

ARK ID 175639

Bildpar 3/28

ARK ID 175640

ARK ID 175640

Bildpar 4/28

ARK ID 175640

ARK ID 175640

Bildpar 4/28

ARK ID 175641

ARK ID 175641

Bildpar 5/28

ARK ID 175641

ARK ID 175641

Bildpar 5/28

ARK ID 175642

ARK ID 175642

Bildpar 6/28

ARK ID 175642

ARK ID 175642

Bildpar 6/28

ARK ID 175643

ARK ID 175643

Bildpar 7/28

ARK ID 175643

ARK ID 175643

Bildpar 7/28

ARK ID 175644

ARK ID 175644

Bildpar 8/28

ARK ID 175644

ARK ID 175644

Bildpar 8/28

ARK ID 175645

ARK ID 175645

Bildpar 9/28

ARK ID 175645

ARK ID 175645

Bildpar 9/28

ARK ID 175646

ARK ID 175646

Bildpar 10/28

ARK ID 175646

ARK ID 175646

Bildpar 10/28

ARK ID 175647

ARK ID 175647

Bildpar 11/28

ARK ID 175647

ARK ID 175647

Bildpar 11/28

ARK ID 175649

ARK ID 175649

Bildpar 12/28

ARK ID 175649

ARK ID 175649

Bildpar 12/28

ARK ID 175650

ARK ID 175650

Bildpar 13/28

ARK ID 175650

ARK ID 175650

Bildpar 13/28

ARK ID 175651

ARK ID 175651

Bildpar 14/28

ARK ID 175652

ARK ID 175652

Bildpar 15/28

ARK ID 175652

ARK ID 175652

Bildpar 15/28

ARK ID 175653

ARK ID 175653

Bildpar 16/28

ARK ID 175653

ARK ID 175653

Bildpar 16/28

ARK ID 175654

ARK ID 175654

Bildpar 17/28

ARK ID 175654

ARK ID 175654

Bildpar 17/28

ARK ID 175655

ARK ID 175655

Bildpar 18/28

ARK ID 175655

ARK ID 175655

Bildpar 18/28

ARK ID 175656

ARK ID 175656

Bildpar 19/28

ARK ID 175656

ARK ID 175656

Bildpar 19/28

ARK ID 175657

ARK ID 175657

Bildpar 20/28

ARK ID 175657

ARK ID 175657

Bildpar 20/28

ARK ID 175658

ARK ID 175658

Bildpar 21/28

ARK ID 175658

ARK ID 175658

Bildpar 21/28

ARK ID 175659

ARK ID 175659

Bildpar 22/28

ARK ID 175659

ARK ID 175659

Bildpar 22/28

ARK ID 175660

ARK ID 175660

Bildpar 23/28

ARK ID 175660

ARK ID 175660

Bildpar 23/28

ARK ID 175661

ARK ID 175661

Bildpar 24/28

ARK ID 175661

ARK ID 175661

Bildpar 24/28

ARK ID 175662

ARK ID 175662

Bildpar 25/28

ARK ID 175662

ARK ID 175662

Bildpar 25/28

ARK ID 175663

ARK ID 175663

Bildpar 26/28

ARK ID 175663

ARK ID 175663

Bildpar 26/28

ARK ID 175664

ARK ID 175664

Bildpar 27/28

ARK ID 175664

ARK ID 175664

Bildpar 27/28

ARK ID 1712414

ARK ID 1712414

Bildpar 28/28

ARK ID 1712414

ARK ID 1712414

Bildpar 28/28

    von Koch

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2244
  • Adlad: 1815-05-09
  • Introducerad: 1817-03-29
  • Utdöd svärdssidan: Fortlever
  • Utdöd spinnsidan: Fortlever
  • Ursprung: Sverige, Bohuslän, Kungälv (Livland enligt traditionen)

< >

Andra ätter J-L

Ättenr Ättenamn
1477 Jegerhjelm
1874 Jennings
2301 af Jochnick
114 Jägerhorn af Spurila
1100 Jägerskiöld
70 Kafle
91 Kalling
491 Kalmberg
376 Kantzow
2330 af Kleen
2132 B af Klercker
262 Klinckowström
780 Klingenstierna
107 Klingspor
257 Klingspor
195 Klingspor
2185 af Klint
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2188 af Klinteberg
579 Klöfverskjöld
177 von Knorring
von Knorring
1976 von Knorring
2244 von Koch
2080 von Konow
160 Koskull
184 Koskull
252 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
389 von Kræmer
1959 von Kræmer
2260 af Kullberg
16 Kurck
1304 Kuylenstierna
2085 von Köhler
1481 König
1095 Königsfelt
75 Lagerberg
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
254 Lagerbielke
115 Lagerbjelke
1620 Lagerborg
134 Lagerbring
358 Lagerbring
2061 B Lagerbring
1011 Lagercrantz
245 Lagerfelt
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
341 Lagerheim
792 Lagerhjelm
369 Lagerstråle
1992 Lagerstråle
von der Lancken
1592 Lannerstierna
2275 Lefrén
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
142 Leijonhielm
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
140 Leuhusen
2 Lewenhaupt
67 von Liewen
120 Liljencrantz
297 Liljencrantz
2142 Liljensparre
2151 Liljenstolpe
215 Lilliecreutz
254 Lilliecrona
1671 D Lilliehorn
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1987 Lilliestråle
1153 Lilliesvärd
212 Lind af Hageby
1579 Lindencrona
2176 Lindersköld
305 von Lingen
1517 Linnerhielm
1222 Linroth
173 Lode från Livland
2172 Lorichs
2338 Lovén
88 Lovisin
119 Lybecker
1892 Löfvenskjöld
84 Löwen
276 Löwen
2198 Löwenborg
87 Löwenhielm
1791 Löwenhielm