Visa andra porträtt

Bildgalleri

ARK ID 175921

ARK ID 175921

Bildpar 1/23

ARK ID 175921

ARK ID 175921

Bildpar 1/23

ARK ID 175932

ARK ID 175932

Bildpar 2/23

ARK ID 175932

ARK ID 175932

Bildpar 2/23

ARK ID 175935

ARK ID 175935

Bildpar 3/23

ARK ID 175935

ARK ID 175935

Bildpar 3/23

ARK ID 175936

ARK ID 175936

Bildpar 4/23

ARK ID 175936

ARK ID 175936

Bildpar 4/23

ARK ID 175937

ARK ID 175937

Bildpar 5/23

ARK ID 175937

ARK ID 175937

Bildpar 5/23

ARK ID 175941

ARK ID 175941

Bildpar 6/23

ARK ID 175941

ARK ID 175941

Bildpar 6/23

ARK ID 175945

ARK ID 175945

Bildpar 7/23

ARK ID 175945

ARK ID 175945

Bildpar 7/23

ARK ID 175946

ARK ID 175946

Bildpar 8/23

ARK ID 175946

ARK ID 175946

Bildpar 8/23

ARK ID 175947

ARK ID 175947

Bildpar 9/23

ARK ID 175947

ARK ID 175947

Bildpar 9/23

ARK ID 175948

ARK ID 175948

Bildpar 10/23

ARK ID 175948

ARK ID 175948

Bildpar 10/23

ARK ID 175949

ARK ID 175949

Bildpar 11/23

ARK ID 175949

ARK ID 175949

Bildpar 11/23

ARK ID 175950

ARK ID 175950

Bildpar 12/23

ARK ID 175950

ARK ID 175950

Bildpar 12/23

ARK ID 175951

ARK ID 175951

Bildpar 13/23

ARK ID 175951

ARK ID 175951

Bildpar 13/23

ARK ID 175952

ARK ID 175952

Bildpar 14/23

ARK ID 175953

ARK ID 175953

Bildpar 15/23

ARK ID 175953

ARK ID 175953

Bildpar 15/23

ARK ID 175954

ARK ID 175954

Bildpar 16/23

ARK ID 175954

ARK ID 175954

Bildpar 16/23

ARK ID 175955

ARK ID 175955

Bildpar 17/23

ARK ID 175955

ARK ID 175955

Bildpar 17/23

ARK ID 175956

ARK ID 175956

Bildpar 18/23

ARK ID 175956

ARK ID 175956

Bildpar 18/23

ARK ID 175957

ARK ID 175957

Bildpar 19/23

ARK ID 175957

ARK ID 175957

Bildpar 19/23

ARK ID 175958

ARK ID 175958

Bildpar 20/23

ARK ID 175958

ARK ID 175958

Bildpar 20/23

ARK ID 175959

ARK ID 175959

Bildpar 21/23

ARK ID 175959

ARK ID 175959

Bildpar 21/23

ARK ID 1712448

ARK ID 1712448

Bildpar 22/23

ARK ID 1712448

ARK ID 1712448

Bildpar 22/23

ARK ID 1712465

ARK ID 1712465

Bildpar 23/23

ARK ID 1712465

ARK ID 1712465

Bildpar 23/23

    Lagerbielke

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 1378
  • Adlad: 1698-09-10 & 1715-05-15
  • Introducerad: 1701-04-07 (RhR)
  • Utdöd svärdssidan: Fortlever
  • Utdöd spinnsidan: Fortlever
  • Ursprung: Sverige, Göteborg (Skottland enligt traditionen)

< >

Andra ätter J-L

Ättenr Ättenamn
1477 Jegerhjelm
1874 Jennings
2301 af Jochnick
114 Jägerhorn af Spurila
1100 Jägerskiöld
70 Kafle
91 Kalling
491 Kalmberg
376 Kantzow
2330 af Kleen
2132 B af Klercker
262 Klinckowström
780 Klingenstierna
107 Klingspor
257 Klingspor
195 Klingspor
2185 af Klint
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2188 af Klinteberg
579 Klöfverskjöld
177 von Knorring
von Knorring
1976 von Knorring
2244 von Koch
2080 von Konow
160 Koskull
184 Koskull
252 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
389 von Kræmer
1959 von Kræmer
2260 af Kullberg
16 Kurck
1304 Kuylenstierna
2085 von Köhler
1481 König
1095 Königsfelt
75 Lagerberg
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
254 Lagerbielke
115 Lagerbjelke
1620 Lagerborg
134 Lagerbring
358 Lagerbring
2061 B Lagerbring
1011 Lagercrantz
245 Lagerfelt
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
341 Lagerheim
792 Lagerhjelm
369 Lagerstråle
1992 Lagerstråle
von der Lancken
1592 Lannerstierna
2275 Lefrén
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
142 Leijonhielm
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
140 Leuhusen
2 Lewenhaupt
67 von Liewen
120 Liljencrantz
297 Liljencrantz
2142 Liljensparre
2151 Liljenstolpe
215 Lilliecreutz
254 Lilliecrona
1671 D Lilliehorn
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1987 Lilliestråle
1153 Lilliesvärd
212 Lind af Hageby
1579 Lindencrona
2176 Lindersköld
305 von Lingen
1517 Linnerhielm
1222 Linroth
173 Lode från Livland
2172 Lorichs
2338 Lovén
88 Lovisin
119 Lybecker
1892 Löfvenskjöld
84 Löwen
276 Löwen
2198 Löwenborg
87 Löwenhielm
1791 Löwenhielm