Visa andra porträtt

Bildgalleri

ARK ID 175922

ARK ID 175922

Bildpar 1/21

ARK ID 175922

ARK ID 175922

Bildpar 1/21

ARK ID 175923

ARK ID 175923

Bildpar 2/21

ARK ID 175923

ARK ID 175923

Bildpar 2/21

ARK ID 175928

ARK ID 175928

Bildpar 3/21

ARK ID 175928

ARK ID 175928

Bildpar 3/21

ARK ID 175929

ARK ID 175929

Bildpar 4/21

ARK ID 175929

ARK ID 175929

Bildpar 4/21

ARK ID 175930

ARK ID 175930

Bildpar 5/21

ARK ID 175930

ARK ID 175930

Bildpar 5/21

ARK ID 175931

ARK ID 175931

Bildpar 6/21

ARK ID 175931

ARK ID 175931

Bildpar 6/21

ARK ID 175933

ARK ID 175933

Bildpar 7/21

ARK ID 175933

ARK ID 175933

Bildpar 7/21

ARK ID 175934

ARK ID 175934

Bildpar 8/21

ARK ID 175934

ARK ID 175934

Bildpar 8/21

ARK ID 175942

ARK ID 175942

Bildpar 9/21

ARK ID 175942

ARK ID 175942

Bildpar 9/21

ARK ID 175960

ARK ID 175960

Bildpar 10/21

ARK ID 175960

ARK ID 175960

Bildpar 10/21

ARK ID 175961

ARK ID 175961

Bildpar 11/21

ARK ID 175961

ARK ID 175961

Bildpar 11/21

ARK ID 175962

ARK ID 175962

Bildpar 12/21

ARK ID 175962

ARK ID 175962

Bildpar 12/21

ARK ID 175963

ARK ID 175963

Bildpar 13/21

ARK ID 175963

ARK ID 175963

Bildpar 13/21

ARK ID 175964

ARK ID 175964

Bildpar 14/21

ARK ID 175965

ARK ID 175965

Bildpar 15/21

ARK ID 175965

ARK ID 175965

Bildpar 15/21

ARK ID 1712445

ARK ID 1712445

Bildpar 16/21

ARK ID 1712445

ARK ID 1712445

Bildpar 16/21

ARK ID 1712447

ARK ID 1712447

Bildpar 17/21

ARK ID 1712447

ARK ID 1712447

Bildpar 17/21

ARK ID 1712461

ARK ID 1712461

Bildpar 18/21

ARK ID 1712461

ARK ID 1712461

Bildpar 18/21

ARK ID 1712462

ARK ID 1712462

Bildpar 19/21

ARK ID 1712462

ARK ID 1712462

Bildpar 19/21

ARK ID 1712464

ARK ID 1712464

Bildpar 20/21

ARK ID 1712464

ARK ID 1712464

Bildpar 20/21

ARK ID 1713319

ARK ID 1713319

Bildpar 21/21

ARK ID 1713319

ARK ID 1713319

Bildpar 21/21

    Lagerbielke

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 254
  • Adlad: 1766-11-06
  • Introducerad: 1774-06-20
  • Utdöd svärdssidan: Fortlever
  • Utdöd spinnsidan: Fortlever
  • Ursprung: Sverige, Göteborg (Skottland enligt traditionen)

< >

Andra ätter J-L

Ättenr Ättenamn
1477 Jegerhjelm
1874 Jennings
2301 af Jochnick
114 Jägerhorn af Spurila
1100 Jägerskiöld
70 Kafle
91 Kalling
491 Kalmberg
376 Kantzow
2330 af Kleen
2132 B af Klercker
262 Klinckowström
780 Klingenstierna
107 Klingspor
257 Klingspor
195 Klingspor
2185 af Klint
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2188 af Klinteberg
579 Klöfverskjöld
177 von Knorring
von Knorring
1976 von Knorring
2244 von Koch
2080 von Konow
160 Koskull
184 Koskull
252 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
389 von Kræmer
1959 von Kræmer
2260 af Kullberg
16 Kurck
1304 Kuylenstierna
2085 von Köhler
1481 König
1095 Königsfelt
75 Lagerberg
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
254 Lagerbielke
115 Lagerbjelke
1620 Lagerborg
134 Lagerbring
358 Lagerbring
2061 B Lagerbring
1011 Lagercrantz
245 Lagerfelt
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
341 Lagerheim
792 Lagerhjelm
369 Lagerstråle
1992 Lagerstråle
von der Lancken
1592 Lannerstierna
2275 Lefrén
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
142 Leijonhielm
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
140 Leuhusen
2 Lewenhaupt
67 von Liewen
120 Liljencrantz
297 Liljencrantz
2142 Liljensparre
2151 Liljenstolpe
215 Lilliecreutz
254 Lilliecrona
1671 D Lilliehorn
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1987 Lilliestråle
1153 Lilliesvärd
212 Lind af Hageby
1579 Lindencrona
2176 Lindersköld
305 von Lingen
1517 Linnerhielm
1222 Linroth
173 Lode från Livland
2172 Lorichs
2338 Lovén
88 Lovisin
119 Lybecker
1892 Löfvenskjöld
84 Löwen
276 Löwen
2198 Löwenborg
87 Löwenhielm
1791 Löwenhielm