Visa andra porträtt

Bildgalleri

ARK ID 175337

ARK ID 175337

Bildpar 1/22

ARK ID 175337

ARK ID 175337

Bildpar 1/22

ARK ID 175338

ARK ID 175338

Bildpar 2/22

ARK ID 175338

ARK ID 175338

Bildpar 2/22

ARK ID 175339

ARK ID 175339

Bildpar 3/22

ARK ID 175339

ARK ID 175339

Bildpar 3/22

ARK ID 175340

ARK ID 175340

Bildpar 4/22

ARK ID 175340

ARK ID 175340

Bildpar 4/22

ARK ID 175341

ARK ID 175341

Bildpar 5/22

ARK ID 175341

ARK ID 175341

Bildpar 5/22

ARK ID 175342

ARK ID 175342

Bildpar 6/22

ARK ID 175342

ARK ID 175342

Bildpar 6/22

ARK ID 175343

ARK ID 175343

Bildpar 7/22

ARK ID 175343

ARK ID 175343

Bildpar 7/22

ARK ID 175344

ARK ID 175344

Bildpar 8/22

ARK ID 175344

ARK ID 175344

Bildpar 8/22

ARK ID 175345

ARK ID 175345

Bildpar 9/22

ARK ID 175345

ARK ID 175345

Bildpar 9/22

ARK ID 175346

ARK ID 175346

Bildpar 10/22

ARK ID 175346

ARK ID 175346

Bildpar 10/22

ARK ID 175347

ARK ID 175347

Bildpar 11/22

ARK ID 175347

ARK ID 175347

Bildpar 11/22

ARK ID 175348

ARK ID 175348

Bildpar 12/22

ARK ID 175348

ARK ID 175348

Bildpar 12/22

ARK ID 175349

ARK ID 175349

Bildpar 13/22

ARK ID 175349

ARK ID 175349

Bildpar 13/22

ARK ID 175350

ARK ID 175350

Bildpar 14/22

ARK ID 175351

ARK ID 175351

Bildpar 15/22

ARK ID 175351

ARK ID 175351

Bildpar 15/22

ARK ID 175352

ARK ID 175352

Bildpar 16/22

ARK ID 175352

ARK ID 175352

Bildpar 16/22

ARK ID 175353

ARK ID 175353

Bildpar 17/22

ARK ID 175353

ARK ID 175353

Bildpar 17/22

ARK ID 175354

ARK ID 175354

Bildpar 18/22

ARK ID 175354

ARK ID 175354

Bildpar 18/22

ARK ID 175355

ARK ID 175355

Bildpar 19/22

ARK ID 175355

ARK ID 175355

Bildpar 19/22

ARK ID 175356

ARK ID 175356

Bildpar 20/22

ARK ID 175356

ARK ID 175356

Bildpar 20/22

ARK ID 1712394

ARK ID 1712394

Bildpar 21/22

ARK ID 1712394

ARK ID 1712394

Bildpar 21/22

ARK ID 1713302

ARK ID 1713302

Bildpar 22/22

ARK ID 1713302

ARK ID 1713302

Bildpar 22/22

    Kalling

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 91
  • Adlad: 1771-10-15
  • Introducerad: 1775-12-20
  • Utdöd svärdssidan: Fortlever
  • Utdöd spinnsidan: Fortlever
  • Ursprung: Finland, Österbotten, Lochteå socken, Mattila (Martinmäki)

< >

Andra ätter J-L

Ättenr Ättenamn
1477 Jegerhjelm
1874 Jennings
2301 af Jochnick
114 Jägerhorn af Spurila
1100 Jägerskiöld
70 Kafle
91 Kalling
491 Kalmberg
376 Kantzow
2330 af Kleen
2132 B af Klercker
262 Klinckowström
780 Klingenstierna
107 Klingspor
257 Klingspor
195 Klingspor
2185 af Klint
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2188 af Klinteberg
579 Klöfverskjöld
177 von Knorring
von Knorring
1976 von Knorring
2244 von Koch
2080 von Konow
160 Koskull
184 Koskull
252 von Kothen
460 von Krusenstierna
76 Kruuse af Verchou
389 von Kræmer
1959 von Kræmer
2260 af Kullberg
16 Kurck
1304 Kuylenstierna
2085 von Köhler
1481 König
1095 Königsfelt
75 Lagerberg
1112 Lagerberg
1378 Lagerbielke
254 Lagerbielke
115 Lagerbjelke
1620 Lagerborg
134 Lagerbring
358 Lagerbring
2061 B Lagerbring
1011 Lagercrantz
245 Lagerfelt
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
341 Lagerheim
792 Lagerhjelm
369 Lagerstråle
1992 Lagerstråle
von der Lancken
1592 Lannerstierna
2275 Lefrén
778 Leijonancker
1088 Leijonflycht
142 Leijonhielm
26 Leijonhufvud
1092 Leijonmarck
140 Leuhusen
2 Lewenhaupt
67 von Liewen
120 Liljencrantz
297 Liljencrantz
2142 Liljensparre
2151 Liljenstolpe
215 Lilliecreutz
254 Lilliecrona
1671 D Lilliehorn
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
566 Lilliesköld
888 Lilliestierna
1987 Lilliestråle
1153 Lilliesvärd
212 Lind af Hageby
1579 Lindencrona
2176 Lindersköld
305 von Lingen
1517 Linnerhielm
1222 Linroth
173 Lode från Livland
2172 Lorichs
2338 Lovén
88 Lovisin
119 Lybecker
1892 Löfvenskjöld
84 Löwen
276 Löwen
2198 Löwenborg
87 Löwenhielm
1791 Löwenhielm