Karl Grandin & Christina von Arbin

Riddarhuset i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

8 februari, kl. 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré. Föranmälan krävs, vänligen se nedan.

Föredrag och mingel

Karl Grandin, professor och vetenskapshistoriker vid Kungl. Vetenskapsakademien

Två sorters värme på 1700-talet: Eva De la Gardie, Carl Johan Cronstedt och Kungl. Vetenskapsakademien

Eva Ekeblads (född De la Gardie) uppsatser i Vetenskapsakademiens Handlingar (om potatis till brännvin och annat) fick henne invald såsom första kvinna i Vetenskapsakademien. Om henne handlar föredraget och även om Carl Johan Cronstedts, den svenska kakelugnens banérförare, många föregångare, vilka publicerade rön i samma tidskrift om olika förbättrade ugnskonstruktioner på 1700-talet.

Christina von Arbin, vice ordförande vid Kungl. Patriotiska Sällskapet

Prisämnen som problemlösare – Kungl. Patriotiska Sällskapet i folkbildningens och entreprenörskapets tjänst under 1700-talet.

Svenska Patriotiska Sällskapet – till konsters, slöjders och näringars uppmuntran bildades 1766 och har under sina hittills 255 år arbetat med samhällsnyttan i fokus.

Med inställningen att en patriot arbetar för det allmännas bästa utan tanke på egen vinning drog sällskapet till sig framtidsinriktade män fyllda av ambitionen att i stort som smått finna möjligheter att höja produktiviteten inom lantbruk, industri och handel samtidigt som man också ägnade sig åt att föra ut stora, närmast filosofiska, frågor till allmän kunskapshöjande diskussion.

Förutom utdelande av medaljer och hederstecken utlystes under sällskapets första tre decennier inte mindre än 43 prisämnen i vitt skilda ämnen; från uppmuntran till skogsplantering i slättbygd, till förädling av människosläktets sinnelag.

Fri entré, men begränsat antal platser. Anmälan om deltagande öppnar den 1 februari kl. 09.00, genom e-post till osa@riddarhuset.se. Max två biljetter per bokning och ange namn och telefonnummer. Bokningen har gått igenom först när du har fått ett bekräftelsemail av kansliet.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredragen.