Anders Houltz & Magnus Bäckmark

Riddarhuset i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

26 oktober, kl. 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré, men föranmälan krävs.

Föredrag och mingel

Anders Houltz, docent och forskningschef vid Centrum för Näringslivshistoria

Entreprenörskap och nationsformering: Bilden av svenska snillen och företagare.

Den bild av Sverige som innovativ tekniknation vi i dag tar för given är bara drygt sekelgammal. Den har sina rötter i moderniseringen och industrialiseringen i 1800-talets slut och 1900-talets början. Dåtidens genomgripande samhällsförändringar innebar även nya roller för de gamla eliterna – inte minst inom adeln. När krigarkonungar och militärer fick ge plats åt uppfinnare och entreprenörer som nationens hjältar förändrades också bilden av nationen Sverige och vad som var typiskt svenskt.

Den generation av teknikbaserade företag som ofta kallas snilleindustrier – bland andra ASEA, L M Ericsson, AGA, Separator – skapade välstånd och internationella framgångar och kom att dominera näringslivet under stor del av 1900-talet. Deras ledare blev föremål för mytbildning och heroisering med tydligt släktskap till äldre tiders krigarhjältar. Samtidigt cementerade de genom sina framgångar bilden av vad framgångsrikt entreprenörskap är och vad företagande och innovation går ut på. Här finns en grundläggande motsättning: att bedriva entreprenörskap är att göra oväntade vägval, ändå tycks föreställningarna om entreprenörsrollen till stor del följt upptrampade spår. I sitt föredrag kommer Anders Houltz att diskutera hur bilden av tekniknationen Sverige uppstod och hur den förändrats – eller bestått – fram till våra dagar.


Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog

Vapensköldarnas berättelser om innovation och företagande.

Entreprenörer har genom tiderna valt heraldiska vapen innehållande både symboler från antikens sfär och tekniska nymodigheter. I vapenmålningarna i Riddarhussalen ges exempel på såväl merkuriestavar och ymnighetshorn som slusskonstruktioner och telegrafluckor. Inför bildvalet har man befunnit sig i ett spänningsfält eftersom heraldiken är ett traditionspräglat område – passar det verkligen med en ångpanna i vapnet eller är det bättre med en tidlös symbol och i så fall vilken?

Magnus Bäckmark är riddarhusgenealog och har författar vapenbeskrivningarna i Riddarhusets vapensköldar (2019).

Fri entré. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs och öppnar en vecka före föredragen. Mer information kommer.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredragen.