Heraldiskt symposium

Tema: Riddarordnar och medaljer belöningssystemets moderna återkomst.

Svenska Heraldiska Föreningen i samarbete med Riddarhuset.

 

Det svenska belöningssystemet står inför en nystart 2023. Både Riddarordnarnas och KMO:s historiska rötter, särskilt i relation till Riddarhuset, och aspekter av det planerade moderna systemet kommer att belysas.

Evenemanget är kostnadsfritt och ingen föranmälan krävs. Varmt välkommen!

PROGRAM:

10:00 Inledning

  • Instiftandet av tre riddarordnar 1748–51 och debatten på Riddarhuset • Martin Sunnqvist
  • Ordenstecken i Riddarhusets vapensköldar • Magnus Bäckmark
  • Belöningssystemets förändringar under 1700-talets andra hälft • Ylva Haidenthaller

12:00: Lunchpaus 1,5 timme

  • Allt du velat veta om kommendörsätter men inte vågat fråga om • Göran Mörner
  • Bakgrunden till att riddarordnarna lades vilande på 1970-talet • Martin Sunnqvist
  • Den politiska processen fram till ett nytt belöningssystem • Björn von Sydow

15:30 Allmän frågestund

 

MEDVERKANDE:

Martin Sunnqvist, jur. dr och docent i rättshistoria, universitetslektor vid Lunds universitet, rättshistorisk utredare åt Förtjänstutredningen 2019-21

Magnus Bäckmark, riddarhusgenealog

Ylva Haidenthaller, fil. dr i konstvetenskap

Göran Mörner, riddarhusgenealog

Björn von Sydow, fil. dr och docent i statsvetenskap, f.d. talman, ordförande i Förtjänstutredningen 2019-21

Christian Thorén, ordensintendent vid Kungl. Maj:ts Orden, medverkar i frågestunden

Henric Åsklund, tekn. dr, ordförande i Svenska Heraldiska Föreningen, moderator