Digitalt på riddarhuset.se

Maritimt symposium på Riddarhuset

Perspektiv på den svenska sjömakten

Arrangörer: Riddarhuset och Sjöhistoriska Samfundet

Föredragen spelas in i förväg utan publik och går att ta del av fr.o.m. 15 december 2020 på riddarhuset.se.

Föreläsare:

Leos Müller, professor i maritim historia, Stockholms universitet
Inledningsord

Lars Ericson Wolke, professor i maritim historia, Försvarshögskolan
Att skriva den svenska flottans historia – tankar om förändring och kontinuitet

AnnaSara Hammar, fil. dr i historia
En ny svenska flottans historia – behövs det? Om att (försöka) skriva militärhistoria på ett nytt sätt

Niklas Eriksson, docent i arkeologi, Stockholms universitet
Invasionsfartyget som blev en mjölskuta: identifieringen av ”Dalarövraket” som flottans struss Bodekull, förlist 1678

Patrik Höglund, marinarkeolog, SMTM och doktorand i historia, Södertörns högskola
Trumpetare, präster och barberare. Om yrkeskategorier och status på örlogsskepp under 1600-talet

Anna Maria Forssberg, docent i historia och forskare, Vasamuseet
Skulpturerna på Vasa – En berättelse om makt


Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima och transporthistoriska museer