Göran Norrby & Gösta Arvidsson

Riddarhuset i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

12 oktober, kl. 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré, men föranmälan krävs.

Föredrag och mingel

Göran Norrby, fil. dr och författare

Adel i förvandling – 1800-talets adliga entreprenörer.

Under det långa 1800-talet – från franska revolutionen till första världskriget – ägde en epokgörande strukturomvandling rum i Sverige, från ett traditionellt till ett ”modernt” samhälle. Från en helt förhärskande jordbruksekonomi, via vetenskapliga och teknologiska landvinningar, till industrialisering och ett växande, diversifierat näringsliv.

Adeln förlorade sina ekonomiska privilegier och sin politiska maktbas, och måste anpassa sig till ändrade samhällsförhållanden och den nya tidens möjligheter. Till 1800-talets dynamiska utveckling kom många adelsmän att ge värdefulla bidrag som entreprenörer för sin tid.

Gösta Arvidsson, författare

Från eldfängd tidning till våt myr. Om entreprenören Lars Johan Hierta.

Hierta startar Aftonbladet med egna pengar. Den får en radikal liberal profil och avskys av kung och regering, som åtalar tidningen vid 8 tillfällen och drar in den 15 gånger. Två av tidningens medarbetare döms dessutom till döden. Men det blir ändå Hierta som till slut vinner tvekampen och den fria svenska pressen etableras.

Hierta driver också ett förlag som framgångsrikt konkurrerar med Albert Bonnier. På sin fabrik på Liljeholmen tillverkar han ljus av renaste stearin som är överlägsna tidens vanliga talg- och vaxljus. Han grundar också en sidenfabrik baserad på insmugglade franska maskinvävstolar. Den får sin storhetstid, då salongerna på Rosendals slott på Djurgården draperas i siden och hovets damer klär sig i sidenklänningar.

De första gaslyktorna installeras på Norrbro 1853. Bakom projektet står ett nybildat gasbelysningsbolag med Hierta som ledande namn. Vinsten för bolaget blir strålande. Hierta startar också Munksjö pappersfabrik, Sunds bruk samt en rad andra företag. Den enda ekonomiska felsatsningen är på ett företag som dikar ut myrar på Gotland. Men det påverkar inte hans stora förmögenhet. När Hierta avlider är han en av Sveriges rikaste män.

Fri entré. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs och öppnar en vecka före föredragen. Mer information kommer.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredragen.