Digitalt på Riddarhuset.se

Klädd för krig. Adliga officerare och deras uniformer under Gustav III:s tid.

Föredraget är inspelat i förväg utan publik och släpps den 30 mars på Riddarhusets hemsida.

Föredraget hittar du här: Gustav III:s armé.