Riddarhuset & Genealogiska Föreningen

Genealogiskt symposium via Zoom

LAG OCH RÄTT

Söndag den 5 september genomförs Riddarhusets årliga genealogiska symposium, i samarbete med Genealogiska Föreningen. Årets tema är ”Lag och rätt” och symposiet äger rum digitalt via Zoom.

Anmälan sker via Genealogiska Föreningens hemsida.