Entreprenörer

Vårens föredragsserie ”Entreprenörer – historia, samtid, framtid” är inställd och framflyttad till hösten 2021.

 


Baltzar von Platen förevisar arbetet vid Bergs slussar i Göta kanal för Karl XIV Johan, kronprinsen och representanter för de fyra stånden. Olja på duk av Alexander Wetterling. Foto: Erik Cornelius, Nationalmuseum.