Pontus Braunerhjelm & Anita Du Rietz

Riddarhuset i samarbete med Centrum för Näringslivshistoria.

5 oktober, kl. 18:00-19:00

Kulturkväll

Fri entré

Föredrag och mingel

Pontus Braunerhjelm, professor och forskningsledare

Entreprenörskap – i historien, samtiden, framtiden.

Entreprenören är tillbaka! Under lång tid var entreprenören praktisk taget bortglömd och helt frånvarande i såväl den ekonomiska politiken som i undervisning på skolor och universitet. De senaste decennierna har dock präglats av en välkommen renässans för entreprenören, kopplat till en rad banbrytande innovationer i nya entreprenöriella företag. Djärva satsningar som sällan görs i storföretagen. Det är entreprenörerna som är förändringsagenterna i ekonomin, de utmanar rådande strukturer i samhället, tar risker, bidrar till nytänkande och driver på samhällsutvecklingen. I sin föreläsning kommer Pontus Braunerhjelm att presentera en rad exempel på detta och visa på vikten av att ett samhälle tar hand om sina entreprenörer och skapar förutsättningar för att nya kan komma fram.

Anita Du Rietz, fil. dr och författare

Kvinnligt entreprenörskap under fyrahundra år.

Kvinnors entreprenörskap har länge varit ett okänt område inom vetenskaperna ekonomi och historia. I boken ”Kvinnors entreprenörskap under 400 år” (2013) kunde Anita Du Rietz belysa driftiga personers insatser inom olika yrkesfält. Det visade sig att svenska kvinnor både via arv och på egen hand lyckats skapa dynamiska företag som varit betydelsefulla för samtidens ekonomi. Under 1000 år har förutsättningarna givetvis förändrats och entreprenörerna anpassade sig till rådande företagarklimat. För de svenska kvinnorna har med sin självständiga roll i samhället kunna bryta in på nya områden och driva fram den ekonomiska utvecklingen.

Portarna och serveringen öppnar kl. 17.00.
Föredrag kl. 18.00–19.00.
Servering och mingel kl. 19.00–20.00.

Med reservation för ändringar.

Riddarhuset är ej tillgänglighetsanpassat.

Mat & Dryck
Riddarhusets festvåning erbjuder ett härligt utbud av dryck och smörrebröd i samband med föredragen.