GENEALOGISKT SYMPOSIUM på Riddarhuset

Tema: ÄKTENSKAP

Arrangörer: Riddarhuset och Genealogiska Föreningen

13 september 2020 kl. 11–15

 

Föreläsare:

Anders Winroth: Släktskap som äktenskapshinder

Brita Planck: Hur hittade man den rätta?

Julia Grauers: Äktenskap mellan adliga och ofrälse under stormaktstiden

Kekke Stadin: Nyadlades giftermålsstrategier omkring 1700

Magnus Bäckmark: Äktenskap som satt spår i vapensköldar

Roger Axelsson: Projektet Äldre svenska frälsesläkter

 

Kostnad: 100 kr. Lunch och kaffe/te ingår.

Biljettköp: Deltagande bokas genom förhandsbetalning på riddarhuset.se/butik. Anmälan öppnar den 17 augusti.

Hjärtligt välkommen!