Genealogiskt symposium

Tema: Gods och gårdar

 

Arrangörer: Riddarhuset i samarbete med Genealogiska Föreningen.

Plats: Riddarhuset och digitalt via Zoom.

Tid: Söndag 4 september 2022 kl. 10.30–14.15. Paus kl. 11.45–13.15 för lunch som kan intagas på någon av de närliggande restaurangerna i Gamla stan.

Kostnad: Symposiet är kostnadsfritt.

Föredrag:

10.30 Välkomstord.

10.45 Göran Ulväng: Hemsidan Svenska herrgårdar och Databasen Sveriges herrgårdar.

11.15 Mats Höglund: 1600-talets säteribildningar och fredsmilen.

11.45 Lunch på egen hand.

13.15 Anna Sophia von Celsing: Hur uppfostrar man en blivande fideikommissarie och brukspatron? Tidsbilder ur majorskan Fredrika Gustafva Celsings (1773–1838) brev.

13.45 Göran Ulväng: Ordnandet och digitaliseringen av Spenska arkivet på Höja i Uppland.

14.15 Symposiet avslutas.

Anmälan till att deltaga på Riddarhuset:

Symposiet är kostnadsfritt och ingen föranmälan behövs.

Digital närvaro:

Om du i stället för att delta på plats vill följa föredragen digitalt i realtid, så behövs ingen deltagaranmälan. Följ symposiet via den här Zoom-länken: Gods och gårdar – digitalt.

Inspelningar av föredragen kommer också att kunna ses i efterhand på Riddarhusets webbplats (då endast föredragen, inte efterföljande frågor/svar och samtal).

Teckningen av Ferdinand Richardt föreställer några av byggnaderna vid Tynnelsö slott och är hämtad ur Olof Eneroths Herregårdar uti Södermanland (1869).