Genealogiskt symposium

Tema: Gods och gårdar

 

Arrangörer: Riddarhuset i samarbete med Genealogiska Föreningen.

Plats: Riddarhuset och digitalt via Zoom.

Tid: Söndag 4 september 2022 kl. 11.00–15.30. Paus kl. 12–13.30 för lunch som kan intagas på någon av de närliggande restaurangerna i Gamla stan.

Kostnad: Symposiet är kostnadsfritt.

Föredrag:

Närmare information om vilka de sex föredragshållarna och deras ämnen är kommer upp på den här sidan senast 5 augusti.

Anmälan till att deltaga på Riddarhuset:

Symposiet är kostnadsfritt. Deltagaranmälan görs till osa@riddarhuset.se senast 1 september. Ange namn på samtliga medföljande, telefonnummer och e-postadress.

Digital närvaro:

Om du i stället för att delta på plats vill följa föredragen digitalt i realtid, så behövs ingen deltagaranmälan. En länk kommer att läggas upp på den här sidan före evenemanget.

Inspelningar av föredragen kommer också att kunna ses i efterhand på Riddarhusets webbplats (då endast föredragen, inte efterföljande frågor/svar och samtal).

Teckningen av Ferdinand Richardt föreställer några av byggnaderna vid Tynnelsö slott och är hämtad ur Olof Eneroths Herregårdar uti Södermanland (1869).