Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Zacco

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2203
  • Adlad: 1809-06-29
  • Introducerad: 1809-10-25
  • Ursprung: Tyskland, Fehmarn

Ingress

Släkten uppges härstamma från ön Fehmarn i Tyskland. Den med visshet äldste kände stamfadern är grosshandlaren i Stockholm, Daniel Christoffer Zachau (död 1738), vilken 1712 överflyttade från Stettin i Pommern i Tyskland till Sverige. Hans sonson, översten vid örlogsflottan, Daniel Zachau (1754–1810), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1809 29/6 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet Zacco, vilket namn skall bäras av endast den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1809 25/10 under nr 2203. Samtliga släktmedlemmar skriver sig Zacco. Originalsköldebrevet i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En så kallad engelsk sköld, tverdelad till tvenne fält. I det öfra, som är rödt, ses en antik corona navalis af guld, genom hvilken är stungen Neptuni gyllene treudd. I det nedra, som är af guld, stå tvenne korsvis ställde delfiner af naturlig svartblå färg med utåt vända hufvuden och korsvis öfver hvarandra uppsträckte stjertar. På skölden är en öppen tornerhjelm, uppå hvars valk eller krans af guld och rödt står ett rödt åttauddigt ordenskors emellan tvenne strussfjädrar åt hvar sida. Bakom skölden ligga korsvis till höger svenska, till venster franska örlogsflottans flagg, åt hvar sitt håll utåt fläktande, alldeles såsom detta vapen med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:116, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco