Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wrangel

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2092
  • Adlad: 1772-09-13, naturaliserad
  • Introducerad: 1776-06-09
  • Ursprung: Estland, Wierland

Ingress

Baltisk uradlig ätt, som sannolikt inkommit till Livland med Svärdsriddarorden eller Tyska orden och som senare utgrenat sig till Sverige, Ryssland, Tyskland, Österrike och Nederländerna. Äldsta kända företrädare för ätten är sannolikt riddaren Eilardus (död 1241), ägare till bl a Warangalæ (senare Wrangelshof) i Wierland, och dennes broder Robertus (nämnd 1241). Den till namnet, efter ovanstående Warangalæ, äldste företrädaren är riddaren Hinricus de Wrangelæ (död 1279), som 1277 var vasall under biskopen av Riga. Kungliga danska rådet i Wierland i Estland, Thidericus (Tile) Wrangele (nämnd 1342), är stamfader för de i Sverige levande och utgångna ätterna av den omfattande ätten. Hans ättling i elfte led var översten och chefen för Upplands regemente, Jürgen Johan Wrangel (1644–1698), vilken överflyttade till Sverige. Dennes sonson, kaptenen vid Björnbergs regemente sedermera sekundmajoren vid Drottningens livregemente, Johan Gustaf Wrangel (1723–1787), jämte bröderna, ryttmästaren vid Adelsfaneregementet, Friedric Göran Wrangel (1724–1810), kaptenen vid Upplands regemente, Henric Herman Wrangel (1730–1788), och kaptenen vid konungens regemente sedermera kaptenen vid Kronobergs regemente, Carl Eric Wrangel (1734–1802), naturaliserades 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med oförändrat namn. De introducerades 1776 9/6 under nr 2092. Johan Gustaf slöt själv sin ättegren 1787 12/1 liksom Fredric Göran 1810 14/6, och Herman Henrics ättegren utgick 1817 4/2. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”. . . En Skiöld af Silfwer, hwaruti förekommer En Swart Fyra Hwarfs hög Mur, och uti det öfwersta hwarfwet Twänne Skott-Öppningar. Utur den öppna Tornerehielmen upsträcka sig Twänne Wingar af Silfwer, imellan hwilcka synes en likadan swart Mur som i Skjölden. HielmKrantsen ar wriden af Silfwer och Swart samt Löfwärcket likaledes af Silfwer. Aldeles som detta Wapn med sina rätta Färgor här afmålat finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein