Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wasastjerna

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2196
  • Adlad: 1808-10-17
  • Introducerad: 1809-08-08
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Falun & Sverige, Småland, Annerstads socken

Ingress

Ätten bestod ursprungligen av två obesläktade grenar, den Falanderska och den Bergvaldska. Den Falanderska grenen anges härstamma från en Mattias Andersson (född på 1500-talet), bergsman i Falan (Falun) vid Stora Kopparberget i Dalarna. Han uppges vara fader till den med visshet äldste kände stamfadern Erik Falander (1607/8–1672), vilken blev kyrkoherde i Gamlakarleby i Finland. Hans sonsons son, rådmannen i Vasa i Finland och kommerserådet Abraham Falander (1746–1815), tillsammans med lagmannen Anders Johan Bergvald (se nedan), adlades med namnet Wasastjerna, 1808 17/10 i Högkvarteret i Lemlands Prästgård på Åland av konung Gustav IV Adolf, för deras vägran att svära trohetsed till ryske kejsaren. De introducerades tillsammans 1809 8/8 under nr 2196. Den Falanderska grenen som i huvudsak varit bosatt i Finland immatrikulerades 1818 6/2 på Finlands Riddarhus under nr 162 bland adelsmän och fortlever där inklusive huvudmannagrenen. Den Bergvaldska grenen härstammar från Småland med bonden Anders i Annerstads socken (senare delen av 1600-talet och början av 1700-talet) som äldste kände stamfader. Hans sonson, lagmannen vid Vasa hovrätt, Anders Johan Bergvald (1744–1828), adlades tillsammans med kommerserådet Abraham Falander (se ovan). Han slöt dock själv sin ättegren 1828 7/5 och ätten utgick i Sverige med honom. Emellertid överflyttade en medlem av den Falanderska grenen till Sverige 1891, men slöt själv sin gren på svärdssidan 1925 13/11. En annan gren återvann 1982 representationsrätt på Sveriges Riddarhus, men utgick 2007 14/9. Ättemedlemmar med svenskt medborgarskap redovisas nedan. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender. Den Falanderska grenen har gemensamt ursprung med adliga ätten Tigerstedt nr 1227. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”. . . En med en Barre af Silfwer belagd Sköld, i hwars öfra Fält, som är Purpur färgadt wiser sig en Gyllene Vase, och i det nedra, som är blått en femuddig stjerna af Silfwer. Midt på barren ligger en grönskande Eklöfs krans. Den öppna Tornere Hjelmen är betäckt med en af Purpur, Silfwer och blått wriden Hjelmkrans, ofwan hwilken äro i kors lagda twänne grönskande Palmqwistar, hwaröfwer lyser Försynens Sinnebild, eller ett af en Gyllene trekant omfattadt öga, som sprider Gyllene strålar. Wapentäcket eller det så kallade Löfwärket, som till midtlen af Skölden, den samma omgifwer, är utantill af Silfwer, men innantill på högra sidan blått och på den wenstra Purpurfärgadt. Nedra delen af Skölden stödjes af twenne till främre hälften synliga liggande Lejon af naturlig färg på en Gyllene fotställning; Aldeles som det samma här med sina rätta och egenteliga färgor afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein