Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Wärnhjelm

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2179
  • Adlad: 1802-12-09
  • Introducerad: 1803-07-22
  • Ursprung: Estland, Tartu (Livland, Dorpat)

Ingress

Släkten härstammar från Dorpat i Livland, nuvarande Tartu i Estland. Äldste kände stamfader är löjtnanten vid Hälsinge regemente, Henric Georg Kjerting/Kerting (1688–1742). Hans son, översten och chefen för Finska fortifikationsbrigaden, Henric Georg (Kjerting) von Kierting (1737–1812), adlades 1802 9/12 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med namnet Wärnhjelm. Han introducerades 1803 22/7 under nr 2179. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1856 14/1, men huvudmannagrenen hade 1818 30/1 immatrikulerats på Finlands Riddarhus under nr 161 bland adelsmän, och fortlever där. Huvudmannen med familj återvann dock representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1975 18/4. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”. . . En Sköld, genom en ifrån de bägge nedra hörnen till midteln af öfwersta sidan upplöpande spets, i trenne Fält skuren. I det mellersta, som är af gull, wisar sig på en Klippa i Hafwet af naturlig färg, en hel Bastion, på hwardera sidan omgifwen af twenne halfwa, till färgen röda, med gröna Krönen försedda, samt deröfwer trenne swarta brinnande Granater, en och twå satta. I det högra Fältet, som är blått, förekommer en Hjelm af silfwer, och i det wenstra, som äfwenledes är blått, en bjelkewis lagd sammanrullad Karta af silfwer, på hwars ofwantill utwecklade del ett Fästningswerk är tecknadt. Den på Skölden hwilande Tornerhjelmen är betäckt med en af gull och blått flätad Hjelmkrans, hwarifrån på gyllene Stänger äro uppresta twenne blåa Fanor, märkta, den högra med Högst Salig Hans Majestät Konung Gustaf den Tredjes, och den wenstra med Wår Egen Höga Namn-Chiffer af gull, med Gyllene Konglig Krona betäckt. Emellan Fanorna står ett med Spetsen uppwändt Swärd, Fästet af gull och Klingan af silfwer, trädd genom en grönskande Lagerkrans. Löfwerket som omgifwer Hjelmen och Skölden på sidorna, är i grunden Blått och i dagen af Gull. Aldeles såsom detta Wapen här med sina rätta och egenteliga Färgor afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein