Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Strussenfelt

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 1918 A
  • Adlad: 1778-11-03, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1778-11-03
  • Ursprung: Schlesien

Ingress

Släkten uppges härstamma från Schlesien och via Polen inkommit till Sverige. Äldste kände stamfader är kaptenen vid Hälsinge regemente, Michael Thomasson Strussenfelt (1689–1770), vilken kom i svensk tjänst 1705. Hans son, majoren vid fortifikationen sedermera generalmajoren Alexander Michael Strussenfelt (1716–1797), adlades genom kunglig resolution given 1751 21/11 i Stockholm av konung Adolf Fredrik. Han introducerades 1752 8/6 under nr 1918 med namnet von Strussenfelt. I egenskap av kommendör av Svärdsorden uppflyttades han 1778 3/11 som kommendörsätt i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, under nr 1918 a, varvid den adliga ätten utgick.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein