Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Stedingk

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 316
  • Adlad: 1797-11-01
  • Introducerad: 1801-03-28
  • Ursprung: Tyskland, Pommern

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Pommern i Tyskland. Den uppträder redan 1256 med en Fredericus Stedingus. Förste med visshet dokumenterade medlem är väpnaren Vicko von Steding (död 1386), till Lentschow i Pinnows socken i Vorpommern. Hans ättling i elfte led var majoren i svensk tjänst, Christopher Adam von Steding (1715–1791) till Lentschow. Dennes son, generallöjtnanten, ambassadören vid ryska hovet och en av rikets herrar sedermera fältmarskalken Curt Ludvig Bogislaus Christopher von Stedingk (1746–1837), naturaliserades såsom svensk adelsman 1797 1/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf med bibehållet namn och vapen. Han upphöjdes i friherrlig värdighet vid samma tillfälle 1797 1/11 på Stockholms slott av konung Gustav  IV Adolf. Han introducerades samtidigt 1801 28/3 först såsom adelsman i tredje klassen, svenneklassen, under nr 2169 b, för att såsom varande serafimerriddare omedelbart uppflyttas bland kommendörs­ätterna i andra klassen, riddarklassen, under nr 2169 a, och till sist såsom friherre under nr 316 varvid kommendörsätten utgick. Ätten inskrevs 1806 under nr 11 i första klassen, friherrar och under nr 32 i andra klassen, riddare, på det samma år av konung Gustav IV Adolf inrättade svenska Riddarhuset för Pommern och Rügen i ­Greifswald. Med ätten sammanhör sedan 1811 grevliga ätten von Stedingk nr 117, se dito. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda friherrliga ätten von Stedingk nr 342. Originalsköldebrevet från 1797 i privat ägo. Friherrebrevet i original förvaras sedan 1907 i Riddarhuset. Friherrebrevet för friherrliga ätten von Stedingk nr 342 är sedan 1916 donerat till Riddarhuset. Valspråk: More parentum »Enligt förfädernas sed«.

Läs mer

Blasonering

”… En röd Sköld, der twå emot hwardera Sköldens öfra hörn upåt sig wändande Stridsklubbor af guld, öfwer alt beslagne med spikar, äro lagde i kors, med sina inemot de nedra hörnen af Skölden sig sträckande Skaft, likaledes af guld. Ofwanpå Skölden är en öpen Tornerhjelm, prydd med en Friherre Krona hwaröfwer twå sådane Stridsklubbor, som i Skölden, äro korswis lagde, bakom hwilka upstiga tre hwita Strutsfjädrar. Ofwan öfwer ses en öfwer Skölden utbredd Billet med påskrift: More Parentum. Skölden hålles af twå gyllende uprätte Lejon med tilbaka wända hufwuden, öpet gap och uträkta tungor: på sätt det samma här med sina rätta färgor afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein