Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Schulzenheim

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 380
  • Adlad: 1830-06-24
  • Introducerad: 1830-12-22
  • Ursprung: Tyskland, Preussen

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten von Schulzenheim nr 2004, se dito. Professor David von Schulzenheims sonson och namne, hovkanslern och kammarherren sedermera statsrådet och presidenten i Bergskollegium David von Schulzenheim (1788–1848), upphöjdes jämlikt 37 § 1809 års regeringsform i friherrlig värdighet, innebärande att endast huvudmannen innehar den friherrliga värdigheten, 1830 24/6 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan, och introducerades 1830 22/12 under nr 380. Friherrebrevet i original förvaras sedan 1928 i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå sköld med inskrifven hög mantelsnitt af silfver, som ifrån bägge nedre hörnen drager sig tillsammans uppåt och sluter sin spets till två tredjedelar upp i sköldens höjd. Uti det blå fältet, midt öfver nyssnämnde spets tindrar den femuddiga nordstjernan af guld, och uti mantelsnitten förekommer en svart hel uggleklo, som griper en halfringad, krönt och emot höger vänd röd orm, hvilken nu fällt ned både hufvud och stjert. Skölden är betäckt med en friherrelig krona, stående emellan tvänne öpna tornerhjelmar, hvardera med dylika kronor prydd. Den högra hjelmen bär ättens gamla hjelmprydnad eller tvänne upstigande, växelvis med guld och svart fördelte buffelhorn, emellan hvilka Minervas fågel eller en med fjädrad hjelm och bröstpansar af guld beprydd uggla med naturlig färg målad och halfs emot höger vänd sig hvilar. Från hjelmen till venster upsträcka sig tvänne olivqvistar med gröna blad och knoppar, som omsluta ett korsprydt gyllene äple. Skölden understödjes af tvänne silfverfärgade svanor med utslagna vingar och hvilar på en i naturlig färg målad mark. Aldeles som detsamma med sine rätta och egenteliga färgor här frammanföre afmåladt finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco