Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Schinkel

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2315
  • Adlad: 1840-04-15
  • Introducerad: 1840-11-05
  • Ursprung: Sverige, Värmland, Karlstad, Tingvallaön, Tornestad

Ingress

Släkten härstammar från Värmland. Äldste kände stamfader är borgaren i Karlstad, Jon Månsson (1513–1613). Hans ättling i sjätte led, konungens adjutant och överstelöjtnanten i armén sedermera översten Berndt Bergman (1795–1882), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1840 15/4 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan med namnet von Schinkel, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Berndt var nämligen gift med Beata Sophia von Schinckel (1813–1843) av den 1840 utgångna adliga ätten von Schinckel nr 2264, varför han tillades samma namn med uteslutande av bokstaven c samt samma vapen. Han introducerades 1840 5/11 under nr 2315. Släktmedlemmarna skriver sig von Schinkel.

Läs mer

Blasonering

". . . En blå sköld, medelst ett gyllene pythagoriskt kors delad i tre delar. I den öfversta lyser Hans Maj:t konung Carl XIV Johans höga namnchiffer af guld, betäckt med kunglig krona. I högra fältet står en till höger vänd hvit stork, hållande i högra upplyftade foten en offerkanna af guld. I venstra fältet åter äro två i kors lagda facklor af silfver, öfver hvilka står jernets tecken af stål. På skölden hvilar en öppen tornerhjelm, prydd med en af guld och blått sammanvriden hjelmkrans, öfver hvilken sväfvar en med strålande gyllene gloria omgifven femuddig nordstjerna af guld emellan tvänne ät hvar sida utåt viftande strutsfjedrar, sins emellan så växlande färger, att den högra är till öfre hälften af guld och till den nedra blå men den venstra tvertom eller uppåt blå och nertill af guld. Skölden omgifves öfverst af löfvärk, som utvändigt är af guld men innantill blått, alldeles såsom vapnet här ofvan med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 18:053, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco