Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Plomgren

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 371
  • Adlad: 1818-05-11
  • Introducerad: 1819-08-28
  • Ursprung: Sverige, Småland, Ålems socken, Solberga gård

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten von Plomgren nr 1952, se dito. Översten och chefen för Mörnerska husarregementet sedermera generalmajoren Peter von Plomgren (1770–1848), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1818 11/5 på Stockholms slott av konung Karl XIV Johan. Han introducerades 1819 28/8 under nr 371. Friherrebrevet i original jämte vapenritning i färg i original approberad 1818 19/10 är sedan 1934 deponerade i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En till fyra fält styckad och ginstyckad sköld, mitt på hvilken är fästadt ättens adliga vapen eller en på samma sätt delad sköld, i hvars öfra fält, som är blått, ses tvenne i bredd ställda bref af silfver, men i hvartdera af sidofälten, som äro af silfver, em blå fransk lilja och i nedersta fältet, hvilket är blått, en plommonträds-gren af silfver med dylika löf och bärande ät höger tre gyllene men åt venster sex silfverplommon öfver hvarandra 1, 2 och 3 sittande. Friherreliga sköldens öfra fält är af silfver och deruti en ginbalkevis lagd blå standar med gyllene snören och tofsar samt en balkevis deröfver lagd blå lans med gyllene snören och tofsar och midt öfver dem en röd nymåne. Begge sidofälten äro röda och i det högra af dem en oval med buglig ram omgifven sköld af silfver ur silfversköldska ättens vapen men i det venstra en stålklädd högerarm, hållande en dragen huggande sabel. I nedra fältet, som är af guld, ses en till höger galopperande brun häst. På skölden hvilar en friherre-krona emellan tvenne med dylika krönte öppna tornerhjelmar, af hvilka den högra bär ättens förra hjelmprydnad: en mercurii-staf af guld med dylika vingar öfverst och tvenne omkringslingrade svarta ormar, uprest emellan tvenne strussfjädrar, den högra blå, den venstra af silfver samt öfversväfvad af en stjerna af silfver. Ur venstra hjelmkronan uppreser sig främre hälften af ett till höger vändt lejon af naturlig färg med uträckt röd tunga och upplyftad svans, hållande i högra ramen en uppspänd pistol. Skölden hålles till höger af en på bakfötterna upprest hvit häst och till venster står en emot skölden vänd naturlig stork, i högra foten hållande ett gyllene klot, begge med utåt böjda hufvuden och stående på en, undertill med ornering af guld försedd fotställning, alldeles såsom vapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes. . . ." Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco