Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Platen

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 313
  • Adlad: 1797-11-01
  • Introducerad: 1798-12-08
  • Ursprung: Tyskland, Pommern, Rügen

Ingress

Av samma ursprung som adliga ätten von Platen nr 1922, se dito. En kusin till den 1751 naturaliserade Balthasar Achates von Platen (adliga ätten nr 1922), generalmajoren sedermera generalguvernören i Pommern, en av rikets herrar och fältmarskalken Philip Julius Bernhard von Platen (1732–1805), naturaliserades som svensk adelsman genom kunglig resolution given 1778 20/10 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han introducerades samma år 24/11 under nr 2128, vilket strax ändrades till 2128 b. 1779 18/6 på Ladugårdsgärde fick han sitt förra vapen särskilt fastställt av konung Gustav III (jfr nedan). Han uppflyttades nämligen såsom kommendör av Svärdsorden redan 1778 27/12 som kommendörsätt i dåvarande andra klassen, riddarklassen, under nr 2128 a, varvid den adliga ätten utgick. Han upphöjdes vidare i friherrlig värdighet 1797 1/11 på Stockholms slott av konung Gustav IV Adolf och introducerades i denna egenskap 1798 8/12 under nr 313, varvid kommendörsätten utgick. Hans son, fd statsrådet, viceamiralen och ordföranden i direktionen över Göta kanal sedermera en av rikets herrar och riksståthållare i Norge, friherre Baltzar Bogislaus von Platen (1766–1829), upphöjdes i grevlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1815 7/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Han introducerades samma år 10/3 under nr 126, men ätten utgick 1888 10/4. Ätten inskrevs 1806 under nr 10 i första klassen, friherrar, på det av konung Gustav IV Adolf inrättade svenska Riddarhuset för Pommern och Rügen i Greifs-wald. Den friherrliga ätten ansågs vara utgången på manssidan 1875 20/3, men en tidigare icke redovisad gren vid namn Platen erhöll 1927 14/2 Riddarhusdirektionens tillstånd att införas på ättens stamtavla. Friherrebrevet och vapenritning i original, liksom vapenritning från 1779 18/6 i original för den adliga ätten, jämte preussiska friherrebrevet från 1816 17/1 i original för översten Ernst Friedrich von Platen till Granzkevitz (1762–1827) är sedan 2003 deponerade i Riddarhuset. Ätten har även gemensamt ursprung med adliga ätten von Platen nr 1922 och friherrliga ätten von Platen nr 364. Valspråk: Tout au devoir »Allt för plikten«.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld af Silfwer uti hwilken Twå emot hwarandra wände swarta Markatte-hufwuden äro stälda, som nedantil hwar för sig äro betäckta med hwar sin Swart Örn-winge. Uppå Skölden är en öppen Tornerhjelm prydd med en Friherre-Krona, och der ofwanpå Zirad med en Krans af skiftewis swarta och hwita Rosor, utur hwilken trenne Strutsfjädrar stå upreste, hwaraf de båda yttersta äro af Silfwer, och den medlersta swart. Löfwerket är i dagen af Silfwer, och i grunden swart, och nedan för Skölden fladdrar en silfwer-Billet med Walspråket: Tout au Devoir; på sätt det samma här med sine rätta afmåladt finnes.” Friherrebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein