Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Konow

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2080
  • Adlad: 1772-09-13, naturaliserad
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Tyskland, Mark Brandenburg, Priegnitz

Ingress

Urgammal medeltida adlig ätt från Priegnitz i Mark-Brandenburg i Tyskland, där namnet påträffas tidigast 1295 med en Gercke de Konowe. Äldste kände stamfader är Albrecht von Konow (levde på senare delen av 1300-talet). Hans sonsons sonson Jurgen (Georg) von Konow (var död 1598), erhöll förnyat förläningsbrev på del i ättens stamgods Teschendorf, Biesen och Blantkow i kretsen Priegnitz 1556. Hans son Albrecht von Konow (död 1655) var i svensk tjänst som hovjunkare hos konung Karl IX 1601–1603, och var amtman för Karl Karlsson Gyllenhielms livländska egendomar 1631–1640. Hans sonsons sonson var överstelöjtnanten Gustaf Adolf von Konow (1681–1742). Dennes tre söner, kaptenen vid Björneborgs läns infanteriregemente sedermera majoren Carl Reinhold von Konow (1723–1797), kaptenen vid Nylands infanteriregemente sedermera överstelöjtnanten Johan Gustaf von Konow (1724–1797), och löjtnanten vid Björneborgs läns infanteriregemente sedermera majoren Gregorii von Konow (1729–1809), naturaliserades som svenska adelsmän 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med bibehållet namn och vapen. De introducerades 1776 9/5 under nr 2080. Carl Reinholds ättegren som kvarbodde i Finland efter 1809 immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 28/1 under nr 151 bland adelsmän, men utgick på svärdssidan 1828 16/10. Även Gregorii ättegren kvarbodde i Finland efter 1809 och immatrikulerades även den på Finlands Riddarhus 1818 28/1 under nr 151 bland adelsmän, och kvarlever där. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet förkommet vid eldsvåda.

Läs mer

Blasonering

". . . En midt uppå tvärdelad svensk sköld, hvarutinnan sees tvänne /trenne/ röda långa jude mössor, två i det öfra och en i det nedra fältet, prydde i ändarna med röda och hvita tofsar, varandes sköldens öfra fält af silfver och det nedra blått. Uppå skölden är en öppen tornerhielm, hvarest en half, i blådt harnesk klädd man sitter uti en gyllende länstol, hafvandes på hufvudet en lika röd jude-mössa som i skölden. Krantsen är af silfver, blådt och rödt, och löfvärket är i dagen af silfver samt i grunden blådt och rödt, till skiftes, aldeles som detta vapen med sina rätta färgor här hos afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 14:038, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein