Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Köhler

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2085
  • Adlad: 1772-09-13, naturaliserad
  • Introducerad: 1776-04-30
  • Ursprung: Tyskland, Bayern, Regensburg

Ingress

Patriciersläkt som härstammar från Regensburg i Tyskland. Äldste kände stamfader är sekreteraren i Livland och ärkestiftet Riga, Johann Köler (död ca 1586) till Smerle i Sunzels socken i Livland, vilken tillsammans med brodern Zacharias Köler i riksstaden Regensburg, upphöjdes i tysk-romersk riksadlig värdighet med vapenförbättring 1569 5/8 i Wien av kejsar Maximilian II. Hans sonson, Hans von Köhler (levde 1631) var ryttmästare i svensk tjänst och fick konfirmation på Smerle 1629 av konung Gustav II Adolf. Dennes sonson, generalmajoren Fredrich von Köhler blev 1719 svensk friherre, se friherrliga ätten von Köhler nr 167. En sonsons sonson till ovannämnde Hans von Köhler, kaptenen vid Nylands infanteriregemente sedermera majoren Anders Eric von Köhler (1728–1800), naturaliserades som svensk adelsman 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med bibehållande av namnet von Köhler. Han introducerades 1776 30/4 under nr 2085. Ätten har gemensamt ursprung med friherrliga ätten von Köhler nr 167. Naturalisationsbrevet i original från 1772 är deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

". . . En midt uppå tvärdelad sköld, öfre delen af guld, der uti upstiger en sotig kolare i svart drägt med gyllene knappar, hållande i sin högra hand en svart brinnande eldbrand. Nedre delen åter svart och deruti en sparre af guld, belagd med tvänne svarta eld-bränder. Uppå skölden är en öppen torner-hjelm, hvar utur en stål-klädd blå höger arm, omknuten af ett hvitt kläde, upräcker en värja, hvars klinga är blå men fästet af guld, mellan tvänne struss-fjädrar, den till höger ofvantill af guld och nedantill svart samt den vänstra ofvantill svart och nedantill af guld. Krantsen är vriden af guld och svart, och löfvärket är i dagen af guld samt i grunden blått och svart til skiftes. Alldeles som detta vapen och företecknade sköldemärka med sina rätta färgor härhos afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein