Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Koch

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2244
  • Adlad: 1815-05-09
  • Introducerad: 1817-03-29
  • Ursprung: Sverige, Bohuslän, Kungälv (Livland enligt traditionen)

Ingress

Släkten härstammar från Bohuslän, och skall enligt traditionen inkommit från Livland till Danmark på 1500-talet och tidigare hetat von Koch. Äldste kände stamfader är handelsmannen och borgaren i Kungälv, Christen Kock (död 1675/1680). Hans son Michael Christiani Kock (1661–1733) var från 1687 kyrkoherde i Tjörns pastorat och kontraktsprost över Älvsyssels kontrakt av Göteborgs stift. Dennes sonsons son, majoren Nils Koch (1768–1848) adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1815 9/5 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet von Koch, vilket namn skulle bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1817 29/3 under nr 2244. Emellertid erhöll den adlades söner enligt kunglig resolution given 1816 26/11 på Stockholms slott av konung Karl XIII tillstånd att kalla och skriva sig det tidigare namnet von Koch, dock utan att åtnjuta adliga rättigheter. Originalsköldebrevet och 1816 års kungliga resolution är sedan 1936 deponerade i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En till fyra lika delar klufwen och twerdelad Fransk Sköld, i hwars öfra högra fält, som är af guld, föreställes Slägtens förut nyttjade insegel: En från det nedra högra till det öfra wenstra hörnet upprest stege af swart färg, försedd med sex steg af hwilka på det andra nedifrån står en med hufwudet åt höger wänd Tupp af swart naturlig färg, som likwäl omkring halsen skiftar af gula och röda fjädrar, äfwensom kammen på hufwudet är röd. Det wenstra öfra fältet är rödt, hwaruti synes ett åt höger wändt Swinhufwud af naturlig gulgrå färg med en synlig tand eller beta; hwilket är adliga ätten Svinhufvuds i Westergöthland sköldemärke. Uti det nedra högra fältet, som är blått, står en gyllene Krona, hwarigenom twenne gröna Palmqwistar äro trädde korswis, föreställande en del af adliga ätten Ehrencronas wapen. Uti det fjerde, eller nedra wenstra fältet, som är af guld, ses en fembladig röd Ros, eller Hjertwapnet för Friherreliga ätten Roos. Ofwanpå skölden står en öppen Tornerhjelm, prydd med en af guld, rödt och blått sammanwriden Hjelmkrans, hwarifrån uppstiger ett naturligt granatäple med twenne å högra och ett å wenstra sidan af desz stjelk sittande gröna blad emellan twå utåt från gyllene stänger swajande blå Fanor. Löfwerket omkring skölden är till höger om densamma i dagen af guld och innantill rödt, men till wenster innantill blått och utwändigt af guld; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco