Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Hedenberg

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2245
  • Adlad: 1816-10-15
  • Introducerad: 1817-05-31
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Hedemora

Ingress

Släkten härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är bryggaren och handelsmannen i Stockholm Olof Andersson Hedenberg (död 1742), som var bördig från Falun. Dennes sonson, majoren i Generalstaben och kaptenen vid Andra gardesregementet sedermera översten och chefen för Västerbottens regemente och landshövdingen i Norrbottens län, Carl August Hedenberg (1784–1849), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1816 15/10 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet von Hedenberg, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1817 31/5 under nr 2245. Släktmedlemmarna skriver sig von Hedenberg. Ätten har gemensamt ursprung med finländska adliga ätten Hedenberg nr 212. Originalsköldebrevet är sedan 2013 deponerat i Riddarhuset

Läs mer

Blasonering

". . . En i twenne lika delar styckad Fransk Sköld, i hwars högra fält, som är swart, ses ett fritt stående spetsigt Berg af silfwer. I wenstra fältet åter, hwilket är blått, framsträcker sig, utur en wid wenstra kanten warande silfwersky, en böjd, i silfwer klädd, bewäpnad arm med röd stoffering wid handen, som bandewis håller ett swärd med gyllene så wäl klinga som fäste. Uppå skölden hwilar en öppen Tornerhjelm, belagd med en af guld, silfwer, blått och rödt sammanwriden hjelmkrans, ur hwilken uppreser sig en krökt äfwen i silfwer klädd bewäpnad arm, barrewis hållande ett swärd af guld. Skölden omgifwes af löfwerk, som wexlar på begge sidorna lika, af guld, silfwer, blått och rödt; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco