Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Geijer

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2256
  • Adlad: 1817-03-11
  • Introducerad: 1818-02-13
  • Ursprung: Österrike

Ingress

Enligt tradition av österrikiskt ursprung, vilket inte har kunnat verifieras. Den med visshet äldste kände stamfadern är gruvfogden vid Nya Kopparberget (Ljusnarsberg) och bergmästaren i Södermanland och Östergötland, Christoffer Geijer d ä (död 1657), som möjligen kan ha varit son till vinskänken i Nyköping Sebastian Geijer (död 1624). Christoffer Geijers sonsons sonson, överstelöjtnanten i armén sedermera översten Carl Emanuel Geijer (1777–1865), adlades jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar adlig värdighet, 1817 11/3 på Stockholms slott av konung Karl XIII med namnet von Geijer, vilket namn skall bäras endast av den som innehar den adliga värdigheten. Han introducerades 1818 13/2 under nr 2256. Sköldebrevet är på grund av konungens mellankommande sjukdom och död underskrivet av konung Karl XIV Johan. Carl Emanuel erhöll 1855 i januari Kungl Maj:ts tillstånd för sina söner att skriva och kalla sig von Geijer. Ätten har gemensamt ursprung med adliga ätten af Geijerstam nr 2010. Originalsköldebrevet är sedan 1954 donerat till Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”… En Sköld af guld, hwaruti ses en till höger wänd Gam af mörkbrun färg med uppåt flaksande wingar och till wenster böjdt hufwud bandewis hållande i klorna en med gyllene fäste försedd dragen sabel, fattande densamma om sjelfwa klingan, hwars egg är nedåt wänd. På skölden står en öppen Tornerhjelm, belagd med en af guld och blått sammanwriden hjelmkrans, hwarur uppreser sig en stålklädd högerarm, i handen hållande bjelkewis åt wenster en huggande blottad sabel, eggen uppåt wettande: stående emellan twenne utåt fläktande wingar, som midtpå äro twerdelade och sins emellan så wexla färger, att den högra är öfwerst af guld och nertill blå, men den wenstra upptill blå och nederst af guld. Skölden omfattas af löfwerk, som i dagen är af guld, men innantill blått; Alldeles såsom Wapnet här med sina rätta och egentliga färger afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco