Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Engeström

  • Rang: Kommendör
  • Ättenummer: 1948 A
  • Adlad: 1805-03-01, upphöjd till kommendör
  • Introducerad: 1805-03-01
  • Ursprung: Sverige, Skåne, Ängelholms och Munka-Ljungby församlingar

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten von Engeström nr 1948 b, se dito. Ministern och hovkanslern, sedermera statsministern för utrikes ärenderna och en av rikets herrar Lars von Engeström (1751–1826), som 1791 22/6 erhållit indigenatsrätt såsom polsk adelsman, uppflyttades 1805 1/3 såsom kommendör av Nordstjärneorden i dåvarande andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätt under nr 1948 a. Med ätten sammanhör grevliga ätten von Engeström nr 121, se dito.

Läs mer

Blasonering

"... En Skiöld på Längden fördeld igenom twenne spitsigt upgående strek i Trenne Hufwud-Delar. The bägge Öfre Fälten til Höger och Wänster äro Blå, och i hwarthera lyser en Stierna af silfwer med Sex uddar. Thet medlersta Fältet är af Silfwer, i hwilket är en Sexuddig Röd Stierna. Twärtöfwer thesze Fält går ett swart Band, mitt uppå belagt med ett Patriarchal-Kors af Silfwer. Ofwanpå Skiölden står en Öpen Torner Hielm, prydd med ett krönt Örne-Hufwud, och på hwarthera sidan ses en Strusz Fiäder af Silfwer: Krantzen och Löf-Wärket är af Silfwer, blått och Swart; aldeles såsom samma Wapn och Skiöldemärke med thes egentelige färgor härhos finnes afmålat." Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein