Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Born

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2083
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Tyskland, Pommern, Stralsund

Ingress

Släkten härstammar från Pommern i Tyskland. Äldste kände stamfader är borgaren och köpmannen i Stralsund, Claes (Nicolaus) Born (levde i slutet av 1500-talet). Hans sonsons son var kaptenen i svensk tjänst, Herman Heinrich Born (ca 1688–1757), vilken upphöjdes i tysk-romerskt riksadligt stånd 1750 9/4 i Wien av kejsar Franz I med namnet von Born. Dennes söner, löjtnanten vid Björnbergs regemente sedermera överstelöjtnanten Carl Bernhard von Born (1734–1790) och dennes äldre broder löjtnanten vid Drottningens livregemente sedermera överstelöjtnanten Henrik Samuel Herman von Born (1733–1796), adlades såsom svenska adelsmän 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III. De introducerades i nämnd ordning 1776 9/5 under nr 2083. Den senare slöt själv sin ättegren 1796 6/4. Ätten som inte varit representerad i Sverige sedan 1809 immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 153 bland adelsmän och utgick i denna värdighet på svärdssidan 1867 15/12. Emellertid hade statsrådet Johan August von Born (1815–1878) upphöjts i finländsk friherrlig värdighet 1864 1/5, samt introducerades som sådan 1865 11/4 under nr 47 bland friherrar. Nedanstående gren återfick representationsrätt på Sveriges Riddarhus 1929 16/10. Ätten utgick i Finland 1956 och på svärdssidan i Sverige 1975 4/10.

Läs mer

Blasonering

". . . En skjöld, delad af en gyllende tvärbjelcke i tvenne lika delar. Bjelcken zirad med trenne i bredd stälte röda rosor. Uti det öfra fältet, som är blått, ses mitt uti en gyldene sexuddig stjerna. Men uti det nedra fältet, som är svart, visar sig en örnefot af silfver, hvarvid en kedja af guld är fastsmidd. Skölden är betäckt af en öppen tornerhielm, utur hvilcken sig upresa tvenne utvände örne-vingar, hvaraf den högras öfra och den vänstras nedra helft är svart men den högras nedra och venstras öfra del af guld, och emellan desse vingar en röd dubbel ros samt frammanföre densamma stå trenne fanor upreste, af hvilcka de yttre, som blåsa utåt, äro af guld och medlersta blåsande åt höger af silfver. Löfvärcket är i dagen af guld samt i grunden blått och svart till skiftes, aldeles som detta vapen med sine rätta färgor här afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 15:020, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein