Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    von Blixen sedermera von Blixen-Finecke

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 258
  • Adlad: 1772-05-07
  • Introducerad: 1775-12-20
  • Ursprung: Tyskland, Pommern

Ingress

Medeltida adlig ätt som härstammar från Pommern i Tyskland. Den framträder redan 1239 med en Henricus Blixino och vars säkra släktledning börjar 1470 med Claus von Blixen till Klein-Zastrow i kretsen Wolgast. En ättling till honom i femte led, Friedrich August von Blixen (1663–1731) till Zestelin (Sestlin) i Behrendorfs socken i kretsen Wolgast, naturaliserades utan brev eller remiss och introducerades 1723 under nuvarande nr 1779. Denna gren av ätten utgick på svärdssidan 1762 12/4. Emellertid hade de två bröderna, ättlingar i sjätte led till ovanstående Claus von Blixen, överstelöjtnanten sedermera generallöjtnanten Conrad Christopher von Blixen (1716–1787) och kaptenen sedermera överstelöjtnanten Hans Gustaf von Blixen (1728–1791), naturaliserats 1756 1/4 och adopterats på sin frändes nummer. Hans Gustafs gren utgick på svärdssidan 1852 4/11 och därmed utslocknade den adliga ätten von Blixen. Conrad Christopher von Blixen hade nämligen upphöjts i friherrlig värdighet 1772 7/5 på Stockholms slott av konung Gustav III. Han introducerades 1775 20/12 under nr 258. Hans son, generallöjtnanten Carl Philip von Blixen (1749–1829), erhöll 1794 19/2 kungligt tillstånd att såsom innehavare av det danska fideikommisset Dallund på Fyn kalla sig von Blixen-Finecke. Han erhöll dansk baronlig värdighet med förbättrat vapen 1802 29/10. Den adliga liksom den friherrliga ätten upptogs 1806 på det samma år av konung Gustav IV Adolf inrättade svenska Riddarhuset för Pommern och Rügen i Greifswald. Den förra under nr 9 i andra klassen, riddare, den senare under nr 8 i första klassen, friherrar. Ättemedlemmarna av den yngre grenen som är bosatt i Danmark skriver sig endast Blixen-Finecke.

Läs mer

Blasonering

". . . Uti blått fäldt en sol med utskiutande och kringspridde strålar samt deribland trenne blixerstrålar emot bägge öfra hörnen samt sköldfoten kringkastade, altsammans af guld. Ofvan på skölden ses en frijherre krona emellan tvenne dy like zironer krönte och med fem gyldene byglar försedde öpne tornerehielmar. Uppå den högra hielm kronan står upstält med ansigtet emot vänster et morian hufvud med en silfverbindel om hufvudet och elljest bak ifrån nacken fram igenom hufvudet med en pil af silfver igenomskutit. Uppå den vänstra hielm kronan åter ses emellan tvenne flygande fanor af silfver en svart fläckt, up och nedvänd örn, tvärs af skuten af en kula af guld, som stadnat på vänstra sidan om den med rödt tecknade blesseuren. Sköldhållare äro tvenne med gröna ekelööfs krantzar och lifgördlar försedde vildmän, af hvilka den till höger med högra handen på axeln förer en spick klubba, men den till vänstar förer i vänstra handen en blixtrande åskevigge, aldeles som det samma härhos till alla delar afmålat finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 12 A:024, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Frihetstiden

Ättenr Ättenamn
249 Adelswärd
1988 Adlersparre
2057 Adlerstam
1965 Ankarcrona
2054 von Arbin
213 Armfelt
2022 von Axelson
1648 von Bahr
230 Barnekow
104 Beck-Friis
278 Beck-Friis
1902 Beijerhielm
154 Bennet
1917 Berg von Linde
1696 Bergenstråhle
1995 af Bjerkén
2017 Björnstjerna
258 von Blixen sedermera von Blixen-Finecke
1713 von Boisman
1647 Borgenstierna
320 Brauner
1600 Braunerhielm
1772 Brummer
1855 Brummer
1798 Bruncrona
1661 Carlheim sedermera Carlheim-Gyllensköld
281 Carpelan
2035 Cederbaum
143 Cedercreutz
1688 Cederstolpe
211 Cederström
1725 von Christierson
2020 Conradi
68 Creutz
69 Cronhielm af Hakunge
83 Cronstedt
1718 Dalman
176 von Dellwig
234 Djurklou
139 von Düben
1762 Ehrenfelt
1925 Ehrengranat
210 Ehrenkrona
1961 Ehrenstråhle
113 Ehrensvärd
267 Ehrensvärd
1701 Ekenstierna
1705 Ekesparre
1618 Elgenstierna
2089 af Enehielm
1948 B von Engeström
1678 Estenberg
255 Falkenberg af Trystorp
1920 von Fieandt
1606 Flach
2018 af Forselles
189 Funck
2051 Furuhjelm
202 von Gedda
1974 Granfelt
1547 von Greiff
195 Gyllenkrok
1723 Günther
1736 B Hallenborg
86 Hamilton
1880 von Hauswolff
2025 von Heidenstam
1983 Heijkenskjöld
1841 von Heland
272 Hermelin
1853 Hertell
2012 Hiort af Ornäs
2002 Hisinger
1794 von Hofsten
2052 Hultenheim
1927 Hårleman
2043 Ihre
91 Kalling
231 von Kaulbars
257 Klingspor
1976 von Knorring
184 Koskull
167 von Köhler
254 Lagerbielke
245 Lagerfelt
142 Leijonhielm
140 Leuhusen
215 Lilliecreutz
1671 D Lilliehorn
1579 Lindencrona
276 Löwen
2198 Löwenborg
1791 Löwenhielm
1878 Malmerfelt
277 Mannerheim
2069 Mannerstråle
263 Marcks von Würtemberg
1726 Marcks von Würtemberg
1963 von Matérn
2141 von Moltzer
1960 B Montgomery
1796 Munsterhjelm
223 von Nolcken
1814 Nordenadler
1985 Nordenankar
2063 Nordenfalk
1662 Nordenfelt
1815 Nordenflycht
1912 B Nordenskiöld
1947 Odencrantz
1955 von Oelreich
1932 von Oldenskiöld
1626 Olivecrona
150 von Otter
1978 Paijkull
220 Palmstierna
2343 Pantzerhielm
2071 af Petersens
289 Pfeiff
1922 von Platen
1952 von Plomgren
1924 B von Qvillfelt
286 Raab
295 Ramel
287 Rappe
1760 Reutercrona
1636 Reuterskiöld
1642 Ridderstad
228 Ridderstolpe
85 von Rosen
2013 B Rosenblad
1967 Rosencrantz
1637 Rudbeck
282 Rudbeck
227 Rudenschöld
170 Sack
260 von Saltza
2006 Sandels
1970 Schedvin
2059 von Schéele
1975 Scheffer
1755 von Scheven
1768 Schmiterlöw
1830 von Schoting
2046 B Schröderheim
2004 von Schulzenheim
94 von Schwerin
1973 Segercrantz
88 von Seth
283 Silfverschiöld
1939 Silfverstolpe
2001 af Sillén
1991 Skjöldebrand
66 Sparre af Söfdeborg
100 Stackelberg
192 Stackelberg
155 Staël von Holstein
2036 von Stapelmohr
1867 Stenfelt
1582 Steuch
1805 Stiernspetz
145 Stiernstedt
1810 Stiernvall
2053 Stjernswärd
1936 von Stockenström
1598 Swedenborg
112 Taube
1940 C Tersmeden
1655 Tornérhielm
2039 von Troil
2105 B af Trolle
1824 von Törne
1848 Virgin
1708 von Walden
2037 Wallenstråle
93 Wrangel af Sauss
279 Wrangel af Sauss
268 Wrangel von Brehmer
2077 von Wright
1629 Wulfcrona
232 Åkerhielm af Blombacka
205 Åkerhielm af Margrethelund