Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Uggla

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 100
  • Adlad: Uradel, nämnd 1517
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Västergötland, Bosgården

Ingress

Frälsesläkt som troligen härstammar från Västergötland. Äldste kände stamfader är väpnaren Claes Hansson till Bosgården (levde 1517 men var död före 1526). Ätten är mycket vittförgrenad och har tidigt delat sig i sex huvudgrenar, av vilka tre ännu fortlever. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) med kammarrådet Göran Claesson Uggla (död 1627) i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under nuvarande nr 100, och uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Grenar av ätten immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 29/1 under nr 4 bland adelsmän och fortlever där liksom även i Norge, Polen och USA. En del av första linjen i Finländska ättegrenen är bosatt i USA. Andra linjen av Krokstads ättegren överflyttade i senare delen av 1800-talet till USA där medlemmarna fortlever och skriver sig Fredriksen. Första linjen av Värmländska ättegrenen överflyttade i slutet av 1800-talet till USA där medlemmarna fortlever och skriver sig Hamilton. Femte linjen av Värmländska ättegrenen överflyttade på 1880-talet till USA och fortlever där. En gren av sjunde linjen överflyttade på 1930-talet till Kanada och fortlever där och i England. En gren av åttonde linjen av Värmländska ättegrenen överflyttade på 1910-talet till USA och fortlever där och i Kanada. Möjligen kan ytterligare ättemedlemmar fortleva i USA. Ätten har 1676 utgrenat sig i friherrliga ätten Uggla nr 69, se dito. Beträffande personbeståndet i Finland se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland