Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Trolle

  • Rang: Friherrlig
  • Ättenummer: 360
  • Adlad: 1816-02-27
  • Introducerad: 1817-05-03
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Utgrenad ur adliga ätten Trolle nr 36, se dito. Kammarherren Nils Trolle (1777–1827), upphöjdes i friherrlig värdighet jämlikt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar friherrlig värdighet, 1816 27/2 på Stockholm slott av konung Karl XIII. Han introducerades 1817 3/5 under nr 360. Friherrebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En gyllende sköld, omgifven af en med sjutton spikar eller naglar af guld fästad röd ram på lika afstånd från hvarandra så satte, att en af dem är midt öfver skölden, uti hvilken ses ättens gamla sköldemärke: ett till höger gående troll utan hufvud eller en hufvudlös menniskofigur, högra armen uplyftad, den venstra nedfälld samt med fogelklor i stället för händer och fötter. En friherrelig krona, bärande ett till höger vendt, krönt griphufvud står på skölden emellan tvenne med friherre kronor betäckta öppna tornerhjelmar, af hvilka på den högra upreser sig till hälften en fullt beväpnad stridsman med hvita struss fjädrar å hjelmen och hållande i högra handen en grön eklöfsqvist men den vänstra på gyllene fästet af dess svärd. På den andra eller venstra hjelmen står deremot ättens gamla hjelmprydnad: ett rödt trollhufvud eller ett menniskohufvud med inåt krökta, en gång omvridna vädurhorn af silfver. Skölden hålles af tvänne naturliga ulfvar med utåt vända hufvuden, stående på en grön mark, alldeles som det med sina rätta och egenteliga färger här afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 17:032, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Unionstiden

Ättenr Ättenamn
125 Adlercreutz
2283 Akrell
128 Barnekow
2339 Bennich
404 Bildt
2269 Björkenstam
140 Björnstjerna
2289 Boy
2231 af Burén
135 Cederström
2217 Dardel
2332 de Maré
406 Dickson
2227 d’Orchimont
2292 af Edholm
2220 af Ekenstam
2304 af Ekström
2313 Ekströmer
121 von Engeström
354 Fock
2325 Fåhræus
2256 von Geijer
402 Gripenstedt
396 Gyllenhaal till Härlingstorp
2230 Hagströmer
362 Haij
2328 von Hall
2245 von Hedenberg
2262 Hegardt
381 Hierta
2253 von Holst
2301 af Jochnick
376 Kantzow
2330 af Kleen
2285 af Klintberg
359 af Klinteberg
2244 von Koch
115 Lagerbjelke
341 Lagerheim
353 von der Lancken von Wackenitz
120 Liljencrantz
2254 af Malmborg
2337 von Malmborg
343 Nauckhoff
390 Nordenfalk
405 Nordenskiöld
357 Nordenskjöld
394 Nordensköld
370 von Paykull
392 Peyron
364 von Platen
371 von Plomgren
2282 von Prinzencreutz
2311 Rabenius
377 Reuterskiöld
2335 Reventlow
2265 af Robson
2287 af Rolén
2331 Ros
142 von Saltza
2315 von Schinkel
393 af Schmidt
2206 af Schultén
380 von Schulzenheim
2201 Schürer von Waldheim
330 Silfversparre
2273 Sjöcrona
117 von Stedingk
2308 af Ström
395 Tamm
360 Trolle
384 Vult von Steijern
2221 af Wirsén
2259 af Wåhlberg
2326 Wærn
2203 Zacco