Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Toll

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2078 C
  • Adlad: 1772-09-13, naturaliserad
  • Introducerad: 1776-05-09
  • Ursprung: Tyskland, Wittenberg (Holland enligt traditionen)

Ingress

Ätten härstammar från Tyskland. Den med visshet äldste kände stamfadern är Oswald Toll i Wittenberg (känd 1525–1548). Ätten inkom till Ösel i mitten av 1500-talet. Oswalds sonson, mannrichtern på Ösel, Christian Toll till Medel i Carmels socken (död ca 1642), är stamfader för de på de baltiska riddarhusen i Estland, Livland och på Ösel inskrivna ätterna Toll. En av dessa upphöjdes i rysk grevlig värdighet, en i preussisk friherrlig värdighet och de övriga i rysk baronvärdighet. Christian Toll är även stamfar för de svenska grenarna av ätten. Hans ättling i fjärde led, ryttmästaren sedermera fältmarskalken och en av rikets herrar, Johan Christopher Toll (1743–1817), jämte dennes äldre bröder, majoren i armén och ryttmästaren vid Norra skånska kavalleriregementet sedermera översten Eric Ludvig Toll (1737–1800) och löjtnanten vid Björnbergska regementet och kaptenen i fransk tjänst sedermera kaptenen vid Jönköpings regemente, Carl Gustaf Toll (1741–1817), samt kusinen majoren Carl Fredric Toll (1718–1784), naturaliserades i nämnd ordning som svenska adelsmän 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III med bibehållet namn och vapen. De introducerades 1776 9/5 under nr 2078, sedermera 2078 c. Johan Christopher Toll uppflyttades 1786 27/11 såsom varande kommendör av Svärdsorden i dåvarande andra klassen, riddarklassen, till kommendörsätt under nr 2078 a. Han upphöjdes 1799 i friherrlig värdighet och introducerades 1800 under nr 314 varvid kommendörsätten utgick, se friherrliga ätten Toll nr 314. Eric Ludvig Toll uppflyttades 1800 14/6 såsom varande kommendör av Svärdsorden i dåvarande andra klassen, riddarklassen, som kommendörsätt under nr 2078 b, men slöt själv sin ätt 1800 7/8. Carl Fredric Tolls ättegren immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 6/2 under nr 150 bland adelsmän. Ätten är utgången i Finland, men fortlever i Ryssland och Ukraina. Beträffande denna grens personbestånd se Finlands Adelskalender. Medlemmar av fjärde yngre grenen är bosatta i Frankrike och Schweiz. Med ätten sammanhör friherrliga ätten Toll nr 314, se dito. Ätten har gemensamt ursprung med utdöda adliga ätten Toll nr 1777.

Läs mer

Blasonering

". . . En klufven skjöld, högra fältet af skjölden mitt uppå tvären fördelt, ofvantill rödt och nedantill af silfver, uti hvilka fält mitt öfver delningen ses ett till höger gående, gyllende krönt leijon, vänstra skjöldens fält likaledes tvärdelt, ofvantill af silfver och nedantill rödt, öfver hvilka bägge fält rinner en blå ström bandevis. Uppå skjölden är en öppen, med tysk adelig krona krönt tornerhjelm. Utur den samma upreser sig tvänne ihopasatte vingar af guld, vändande sig bägge till vänster. Skjölden uppehålles till höger af en naturlig, med ekelöfs hufvudbonad och lifgjördel försedd vildman, stödjande sig på sin klubba, och till vänster af en svart modig häst, bägge stående liksom skjölden på en gyllene decorerad pied d'estal, aldeles som det samma här frammanföre med sine rätta färgor afmålst finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 14:036, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein