Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Thott

  • Rang: Grevlig
  • Ättenummer: 114
  • Adlad: 1807-05-09
  • Introducerad: 1808-01-23
  • Ursprung: Danmark, Skåne

Ingress

Utgrenad ur friherrliga ätten Thott nr 301, se dito. Fd landshövdingen, sedermera en av rikets herrar, friherre Tage Thott (1739–1824), upphöjdes jämte äldste, sonen friherre Otto Thott (1768–1826) i grevlig värdighet enligt primogenitur, med succession på äldste son, son efter son, 1807 9/5 i Malmö av konung Gustav IV Adolf. De introducerades 1808 23/1 under nr 114. Grevebrevet i original i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En fyradelad skjöld, i hvilken det första och tredje fältet är rödt samt det andra och fjerde af guld och omgifven med en emot fälten skiftevis af guld och rödt fördelad ram. Ofvanpå skölden stå trenne öppna tornerhjelmar med gyllene böglar, hvardera betäckt med en grefvelig krona af guld. På den medlersta hjelmen visar sig Vår höga namnchiffre af guld, prydd med kongl. gyllene krona. Ifrån den högra hjelmen upstiga tvänne utvände buffelhorn, det högra till öfra hälften af guld och till den nedra rödt. Ifrån den vänstra eller tredje hjelmen uppresa sig tvänne struts-fjädrar, af hvilka den högra är till öfra hälften af guld och till den nedra röd samt den vänstra till öfra hälften röd och till den nedra af guld, och emellan fjädrarne står en sparre, hvars högra hälft är röd och den vänstra af silfver. Skölden understödes på bägge sidor af tvänne krönta örnar af naturlig färg med utifrån skölden vända hufvuden, hvilka jämte skölden hvila på en prydelig gyllene fotställning, aldeles som det här med sina naturliga färgor afmåladt finnes. . . ." Sköldebrevsavskrifter, 16:090, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein