Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Tawast

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 64
  • Adlad: 1582-06-26, vapenförbättring
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Finland, Tavastland, Hauho socken, Kokkala & Finland, Tavastland, Lempäälä socken, Hietaniemi

Ingress

Ätten härstammar från Finland. Äldste kände stamfader är Jacob Kaas (levde 1520 men var död 1529) till Kokkala i Hauho socken i Tavastland. Hans sonson, häradshövdingen i Hauho och Övre härad, Arvid Henriksson Tawast (död 1599) till Vesunta i Hattula socken, erhöll 1582 26/6 på Svartsjö av konung Johan III ett vapenförbättringsbrev för sig och sina syskon. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4), och erhöll genom lottdragning nuvarande nr 64. Ätten utgick sannolikt på svärdssidan 1731 29/11. Emellertid infördes på stamtavlan 1765 en annan släkt Tawast, med Henrik Jönsson (var död 1561) till Hietaniemi i Lempäälä socken som äldste kände stamfader. Den visade sig senare vara en borgerlig släkt från Åbo utan samband med den adliga ätten. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen, och immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 30/1 under nr 3 bland adelsmän, men utgick på svärdssidan 1828 19/10. En medlem av denna gren, översten och kammarherren sedermera generalen och en av rikets herrar, Johan Henrik Tawast (1763–1841), upphöjdes i friherrlig värdighet 1802 9/12 av konung Gustav IV Adolf och introducerades 1805 4/5 under nr 321. Han upphöjdes vidare i grevlig värdighet enligt 37 § 1809 års regeringsform, innebärande att endast huvudmannen innehar grevlig värdighet, 1818 13/1 på Stockholms slott av konung Karl XIII. Brevet är dock underskrivet av konung Karl XIV Johan. Han introducerades samma år under nr 129 men slöt själv sin grevliga ätt på svärdssidan 1841 11/7, varvid också ovanstående gren helt utgick. Med denna gren sammanhör utdöda adliga ätten Tawastén nr 728, och adliga ätten Tawaststjerna nr 1107. Samtidigt med ovanstående gren hade också ättlingarna till fältväbeln Christoffer Tawast (död 1742) till Hannolanpelto i Kerimäki socken, vilken ansågs tillhöra samma släkt, 1765 införts på stamtavlan. Även denna gren immatrikulerades samtidigt 1818 30/1 på Finlands Riddarhus under nr 3 bland adelsmän och fortlever där. Nya grenar har immatrikulerats 1949, 1952, 1966 och 1990. En medlem av grenen, krigsrådet Herman Bert Tawast (1768–1834) erhöll 1830 9/2 tillstånd att skriva sig Stålarm-Tawast och han introducerades 1830 11/6 som en särskild ätt under nr 189 bland adelsmän, men denna ätt utgick på svärdssidan 1880 19/1. Beträffande personbeståndet se Finlands Adelskalender. Vapenförbättringsbrevet från 1582 förvaras i Finlands Riddarhus.

Läs mer

Blasonering

”... till förbettring på för(bemel)de: hans skiöld och skiölde mercke, fyre rödhe bysse lodh, och fyre rödhe hiertte kring om för.ne: Swine huffuud, Item En öpen tornere hielm, krantzen och hielm tecket rödt och hwiitt, ther offuan opå Twå knechte fenicker, medh hwiitt, rödh och blå ferger, och dher vdhi Ett guult kors, och ther emillan En halff wäpnet arm medh Ett swerd genom Ett rödt hierte, och En näglike krantz kring om hiertet, ...” Sköldebrevet i original, vapenförbättring 1582-06-26, FRH.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast