Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Svinhufvud i Westergötland

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 199
  • Adlad: 1581-06-22
  • Introducerad: 1633-02-15
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Falun, Hästberg

Ingress

Släkten härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är bergsmannen vid Stora Kopparberget, Torkil Andersson Skräddare (nämnd 1538 och levde 1551) på Hästberg vid Falun. Hans son, Daniel Tårkilsson erhöll sköldebrev 1581 22/6 på Stockholms slott av konung Johan III med det av ätten förda vapnet. Hans första hustru, Anna Jönsdotter, härstammade genom sin mor från den gamla medeltida Svinhufvudätten i Dalarna. Dennes sonson, majoren Carl Jönsson Swinehufwudh (död 1636) till Stora Dingelvik i Steneby socken i Västergötland, vilken antagit släktnamnet efter vapenbilden, introducerades å ättens vägnar 1633 15/2 i tredje klassen, svenneklassen, under nuvarande nr 199, med tillägget i Westergötland efter ovannämnda landskap till åtskillnad från den andra ätten Svinhufvud. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Huvudmannagrenen av ätten kallade sig redan från slutet av 1600-talet för Qvist och numera för Nordqvist. Ätten är på kvinnosidan befryndad med adliga ätten Svinhufvud af Qvalstad nr 145. Originalsköldebrevet skall vara förkommet.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast