Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Svinhufvud af Qvalstad

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 145
  • Adlad: 1574-06-22
  • Introducerad: 1627
  • Ursprung: Sverige, Dalarna, Stora Kopparbergs socken, Främby

Ingress

Släkten härstammar från Dalarna. Äldste kände stamfader är bergsmannen Peder Sjurdsson (nämnd 1528 och levde 1542) i Främby i Stora Kopparbergs socken. Hans sonson, fogden i Västra Silvbergs län sedermera häradshövdingen i Jönåkers härad i Södermanland, Peder Hansson (död 1576/9), som på mödernet genom sin morfars farmor härstammade från den gamla medeltida Svinhufvudätten i Dalarna, uppges 1574 22/6 ha erhållit sköldebrev av konung Johan III med det av ätten förda vapnet. Dennes son, fogden Jöns Pedersson (död 1636), till Kvalsta (tidigare Qvalstad) i Östuna socken i Uppland, introducerades å ättens vägnar 1627 14/2 i tredje klassen, svenneklassen, genom lottning under dåvarande nr 117 nuvarande nr 145, med namnet Swinehufwudh efter vapenbilden vartill senare lades af Qvalstad till åtskillnad från den andra ätten Svinhufvud. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Den har inte varit representerad i Sverige efter 1809, men immatrikulerades 1818 30/1 på Finlands Riddarhus under nr 7 bland adelsmän och fortlever där. Ätten är på kvinnosidan befryndad med adliga ätten Svinhufvud i Westergötland nr 199. Beträffande personbeståndet se Finlands Adelskalender.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast