Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Standertskjöld

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2126
  • Adlad: 1772-09-13
  • Introducerad: 1778-10-16
  • Ursprung: Finland, Åbo

Ingress

Släkten härstammar från Åbo i Finland. Äldste kände stamfader är professorn i skaldekonst vid Universitetet i Åbo tillika kontraktsprosten i Virmo, Erik Johannis Justander (1623–1678). Hans sonsons son, fänriken vid arméns flotta sedermera majoren Henric Johan Justander (1733–1809), adlades 1772 13/9 på Stockholms slott av konung Gustav III, bl a för förtjänster i samband med regementsförändringen, med namnet Standertskjöld. Han introducerades 1778 16/10 under nr 2126. Ätten som inte varit representerad i Sverige efter 1809 fortlever i Finland, där den immatrikulerades på Finlands Riddarhus 1818 28/1 under nr 158 bland adelsmän. Godsägaren Herman Sigfrid Standertskjöld (1854–1934) adopterades 1869 7/6 på den finländska friherrliga ätten Nordenstams nummer 46 med namnet Standertskjöld-Nordenstam. Denna gren fortlever i Finland och en medlem därav har erhållit svenskt medborgarskap. Generalmajoren Carl August Standertskjöld (1814–1885) upphöjdes 1874 20/11 i finländsk friherrlig värdighet och introducerades 1876 11/2 under nr 52 bland friherrar och även denna gren fortlever. Beträffande övrigt personbestånd se Finlands Adelskalender. Originalsköldebrevet är sedan 1954 deponerat i Riddarhuset.

Läs mer

Blasonering

”. . . En klufwen Skjöld, hwars Högra Fält är af Silfwer, och det Wänstra Blått. I det Högra Silfwer Fältet är Stolpewis upprest en Blå Standert eller Flagg; Flaggstången är Swart, och Desz Knapp af Guld. I det Wänstra Blå Fältet ligger ginbalke-wis en Gyllende Romersk Lans, öfwerlagd midt uppå med en Romersk Skjöld af Gull. Ofwanpå Skjölden är en öppen Tornerhjelm hwaruppå upreser sig den öfra halfwa delen af en Swart Björn, hållandes i den Högra Foten ett upprest Swärd af Silfwer, hwars Fäste är af Gull. Hjelm-Kransen är wriden af Gull, Blått och Silfwer, och Löfwärket är fördeladt af samma Färgor. Aldeles som detta Wapen med sina rätta Färgor härhos afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein