Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Stålhandske och Stålhandske i Västergötland

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 98
  • Adlad: 1574-08-16 & 1578-06-15
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Finland

Ingress

Släkten härstammar från Finland. Den framträder med de båda bröderna, kammarjunkaren sedermera slottsloven på Viborg och ståthållaren på Kastelholm, Joen Töresson (Tyrilsson, död 1606), adlad 1574 16/8 av konung Johan III, samt skeppshövitsmannen sedermera ståthållaren på Kastelholm, Harall Töresson (död 1602), adlad 1578 15/6 på Stockholms slott av konung Johan III utan nämnande av namn, men med samma vapen som brodern. Ätten introducerades 1625 under nuvarande nr 98 och erhöll efter vapnet namnet Stålhandske (belagt 1632). Haralls gren har dock troligen utslocknat strax före Riddarhusets tillkomst 1625, eller åtminstone strax därefter. En tvist uppstod 1643 om vilken av ätterna Stålhandske, den i Finland (nr 98) eller den s k Stålhandske i Västergötland (nr 66, utdöd mitten av 1600-talet), som blivit utsedd vid lottningen om sätena på Riddarhuset 1625. Frågan torde ej ha lösts förrän mer än ett sekel efter introduktionen, då Riddarhusdirektionen 1769 23/2 beslöt att en avkomling i femte led till Joen Töresson (Tyrilsson) skulle bibehållas vid huvudmannarättigheterna. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Originalsköldebrevet från 1574 skall enligt uppgift ha förstörts vid eldsvåda 1613. Originalsköldebrevet från 1578, endast bevarat till en tredjedel, förvaras i Finländska Riksarkivet (Pergamentsbrevsamlingen).

Läs mer

Blasonering

". . . Två försölfrade stålhandsker uti ett blått fiäldh och under handskarne en försölfrad stridshammer tvert öfver uti ett rödt fiäldh, item en öpen tornerehjälm, krantzenn och hjälmtäcket rött och blått. Ther ofvan uppå en försölfrad stålhandske emellan två hanefiädrer, then ene röd, then andre blåå. . . ." Handlingar till Riddarhus deputationens protokoll 1769-1770, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast