Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Soop

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 10
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Östergötland

Ingress

Medeltida frälsesläkt som härstammar från Östergötland. Den med visshet äldste kände stamfadern är väpnaren Ulf Siggesson (nämnd 1463 och levde 1472). Namnet Soop antogs på 1500-talets mitt efter en mödernesläkt. Häradshövdingen i Ulleråkers och Håbo härader i Uppland, Åke Soop (född 1584 och levde 1648), introducerades å ättens vägnar 1625 (10/3–4/4) genom lottdragning i andra klassen, riddarklassen, under dåvarande nr 14 nuvarande nr 10. Åke Soops yngre broder riksrådet och lagmannen Mattias Soop (1585–1653), upphöjdes i friherrlig värdighet 1651 8/4 i Stockholm av drottning Kristina med Limingo i Österbotten som friherreskap. Han introducerades 1652 15/10 med namnet Soop af Limingo under nuvarande nr 19, men ätten utgick på svärdssidan någon gång efter 1717. En son till Åke Soops bror, översten och landshövdingen i Jönköpings län, Knut Soop (1597–1648), generalmajoren av infanteriet och guvernören i Riga Erich Soop (1643–1700), upphöjdes i friherrlig värdighet 1687 24/12 i Stockholm av konung Karl XI och introducerades 1689 5/2 under nr 87 men slöt själv sin ätt på svärdssidan 1700 3/3. Friherrebrevet i original för friherrliga ätten Soop af Limingo i privat ägo.

Läs mer

Blasonering

". . . En skiöld fördeld i fyra fält ock mitt uti densamma står det gambla Sope vapnet, hvilket i längden är fördelt i tvänne lika delar, det högra fältet är aff guld ock det vänstra blått, hvaruti ligger en bielke aff sölfver. . . . Utur den högra hielmcronan upstiga tvänne beväpnade armar, hållandes en gyllene qvist emellan händerne. . . . Löfvärcket är guld, blått, silfver och rödt. . . ." Utdrag ur friherrebrev för Erik Soop. Riksregistratur 1687 24/12. RA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland