Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Silfversparre

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 99
  • Adlad: Uradel
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Östergötland, Slaka socken, Tollstorp

Ingress

Modernare forskning har visat att ätten är en medeltida frälsesläkt från Östergötland. Den med visshet äldste kände stamfadern är frälsemannen Harald Sonesson (nämnd mellan 1437 och 1458) i Tollstorp i Slaka socken. Han var sannolikt son till nämndemannen Sone (Olofsson) i Tollstorp (nämnd 1413), vilken i sin tur möjligen kan ha varit son till bonden Olof i Tollstorp (nämnd mellan 1353 och 1363). Harald Sonessons sonson var väpnaren Per Sonesson (levde 1530) till Tollstorp, vilken är den gemensamme stamfadern för de nu levande ättemedlemmarna. Ätten introducerades 1625 (10/3–4/4) genom lottning i dåvarande tredje klassen, svenneklassen, under dåvarande nr 67, nuvarande nr 99, genom Per Sonessons sonsons son Nils Persson Silfversparre (död 1644) till Flishult. Det intressanta är dock att samtidigt introducerades Isak Axelsson (Silfversparre, död 1641) till Ora under dåvarande nr 72. Det visade sig dock att de båda var sysslingar på fädernet varför den senare 1627 överfördes till det lägre numret. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. En gren av ätten erhöll 1803 8/3 Kungl Maj:ts tillstånd att i stöd av fideikommissbestämmelserna för Ågårds säteri i Råda socken i Skaraborgs län kalla och skriva sig Silfversparre-Stiernsparre, men denna ättegren utgick 1872 1/5. Den första yngre grenen överflyttade 1861 till USA och fortlever där. Med ätten sammanhör sedan 1809 friherrliga ätten Silfversparre nr 330, se dito.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Medeltiden

Ättenr Ättenamn
1774 Berch
245 Blåfield
16 Boije af Gennäs
38 Carpelan
90 Drake af Hagelsrum
105 Falkenberg af Bålby
2 Forstena-släkten
279 Giös
17 Hård af Segerstad
60 A Hård af Torestorp
114 Jägerhorn af Spurila
1 Lilliehöök af Fårdala
66 Lilliehöök af Gälared och Kolbäck
173 Lode från Livland
91 Mörner
13 Natt och Dag
102 Oxehufwud
215 Ramsay
15 Ribbing
51 Roos af Hjelmsäter
189 Rääf i Småland
99 Silfversparre
10 Soop
7 Sparre af Rossvik
113 Stackelberg
100 Uggla
107 Ulfsax
9 Ulfsparre af Broxvik
78 von Warnstedt, (von) Wernstedt
115 Ållongren i Finland