Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Silfverhielm

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 93
  • Adlad: 1575-03-03
  • Introducerad: 1625-03-10 - 1625-04-04
  • Ursprung: Sverige, Småland

Ingress

Släkten härstammar från Småland. Den framträder tidigast 1537 med häradshövningen i Allbo och Konga härader, ”knapen” Matts Henriksson Skrivare (levde 1571), vilken tillhörde frälset. Hans son, löjtnanten vid Smålands ryttare Hinrich Mattssonn (död 1591/1592), adlades 1575 3/3 på Stockholms slott av konung Johan III. Dennes son, sedermera häradshövdingen i Allbo härad och assessorn i Göta hovrätt Isaach Hinrichsson (död 1650) introducerades genom lottning 1625 (10/3–4/4) i tredje klassen, svenneklassen, med namnet Sölfwerhielm under nuvarande nr 93. Ätten uppflyttades 1778 3/11 i den då återinrättade andra klassen, riddarklassen. Generalmajoren av kavalleriet sedermera fältmarskalken Jöran Silfwerhielm (1681–1737), upphöjdes i friherrlig värdighet 1719 30/4 i Palatset i Stockholm av drottning Ulrika Eleonora, och introducerades 1720 under nr 159. Ätten utgick på svärdssidan i Sverige 1819 10/9. Huvudmannagrenen hade emellertid immatrikulerats på Finlands Riddarhus 1818 30/1 med namnet Silfverhjelm under nr 7 bland friherrar. Den friherrliga ätten utgick på svärdssidan 1978 9/5 och på spinnsidan 2010 4/1. Vissa ättemedlemmar skriver sig Silfverhjelm. Originalsköldebrevet är sedan 1896 donerat till Riddarhuset. Friherrebrevet i original förvaras i Kungliga biblioteket.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Äldre vasatiden

Ättenr Ättenamn
122 Bagge af Boo
147 Bagge af Söderby
689 Brunow
119 Duse
159 Finckenberg
54 Gyllencreutz
3 Gyllenstierna af Lundholm
135 Hammarskjöld
121 Hierta
187 Hästesko af Målagård
2 Lewenhaupt
273 Lilliebjelke
212 Lind af Hageby
130 Munck af Fulkila
164 Rosenquist af Åkershult
93 Silfverhielm
98 Stålhandske och Stålhandske i Västergötland
145 Svinhufvud af Qvalstad
199 Svinhufvud i Westergötland
64 Tawast