Visa andra ätter

< >

Enligt Adelskalendern 2013

Enligt Adelskalendern 2016

    Seton

  • Rang: Adlig
  • Ättenummer: 2139
  • Adlad: 1785-11-10 & 1807-08-01
  • Introducerad: 1786-03-23 & 1809-10-12
  • Ursprung: Skottland & England

Ingress

Seton är en medeltida släkt från Skottland, känd sedan 1000-talet. Som äldste kände stamfader anges en Sir Alexander Seton till Kitereuch, av huset Touch. Den svenska ätten har bestått av tre genom giftermål befryndade släkter, nämligen Seton, Baron och Dundas, av vilka Baron enligt traditionen ursprungligen härstammar från Frankrike och på 1540-talet inkom till Skottland. Grosshandlaren i Stockholm, George Seton (1696–1786), bördig från Skottland och sonsons sonson till ovannämnde Sir Alexander Seton, inkom till Sverige 1718 och naturaliserades tillsammans med syster- och fostersonen Alexander Baron, se nedan, 1785 10/11 på Drottningholms slott av konung Gustav III med bibehållet namn Seton, och introducerades 1786 23/3 under nr 2139. George Seton slöt dock själv sin ättegren 1786 4/3. Släkten Baron härstammar från Preston i Skottland, och en John (Georgsson) Baron till Preston anges som äldste kände stamfader. Dennes sonsons son, juris doktorn Alexander Baron (1738–1814), syster- och fosterson till ovannämnde George Seton, naturaliserades tillsammans med denne och introducerades 1786 23/3. Hans ättegren är den enda som fortlever idag. Släkten Dundas uppges härstamma från England med en James Dundas som äldste kände stamfader. Hans sonsons sonson, en frände till ovanstående Alexander Seton på dennes hustrus mors sida, godsägaren Robert Dundas (död 1838), adlades genom kunglig resolution given 1807 1/8 i Högkvarteret i Stralsund av konung Gustav IV Adolf med adoption på ätten Setons namn och vapen. Han introducerades 1809 12/10 under ättens nr 2139 men slöt dock själv sin ättegren 1838 23/4. Naturalisationsbrevet i original från 1785 är sedan 2011 deponerat i Riddarhuset. Valspråk: Hazard zit forward »Framåt trots risken«.

Läs mer

Blasonering

”. . . Skjölden oförändrad och sådan som den föres af Skottska Famillen Seton af Touch, neml. Fyrdelad och emot basis spitsad: hwars första Fält är af Guld, omgifwet med en Röd Ram, beströdd med Silfwer Liljor, sådan som den är i Skottska Riks-wapnet: inom Ramen ses tre Röda halfmånar, med upwände Spitsar, twå och en satte. Det andra Fältet är af Silfwer, däruti ses tre Röda fjäll │:Ecussons:│twå och en stälde. Det tredie fältet är likt det andra. Samt det fjerde det första. Den öpne Tornerhjelmens Krants är sammanflätad af rödt och guld, samt får nu til Hjelmprydnad et ifrån wänster til höger wändt Skepp, under fulla Segel, med Swensk Handels-Flagg. Öfwerst ses, i en flygande billet, Slägtens Wal-språk: Hazard Zit forward. Löfwärket, som endast täcker öfra delen af Skjölden, är guld och rödt. Twenne upreste Mårdar af naturlig färg, hålla Wapnet, stödjandes sig altsammans på en decorerad Piedestal: aldeles som det härhos med sina egentel: färgor afmåladt finnes.” Sköldebrevet i original, RHA.

Läs mer

< >

Ätter adlade under Gustavianska tiden

Ättenr Ättenamn
2090 Adelborg
2029 Adelsköld
1386 A Adlercreutz
331 Adlercreutz
1765 A Adlerstråhle
2079 Almfelt
302 Alströmer
2109 B Ankarswärd
2083 von Born
1877 A Carleson
312 De Geer af Finspång
253 de Geer af Leufsta
2108 af Donner
2195 Edelstam
2178 Edelsvärd
1123 A Ehrnrooth
1948 A von Engeström
97 Falkenberg af Bålby
304 Fock
2168 Gedda
2010 af Geijerstam
2107 Gustafschöld
1910 A Horn af Rantzien
92 Horn af Åminne
2132 B af Klercker
107 Klingspor
2185 af Klint
2188 af Klinteberg
2080 von Konow
2085 von Köhler
326 Lagerheim
2118 A Lagerheim
2118 B Lagerheim
2174 von Langen
2081 Langenskiöld
2170 Lidströmer
297 Liljencrantz
2151 Liljenstolpe
2176 Lindersköld
2172 Lorichs
2135 Maule
1960 A Montgomery
2160 Munck af Rosenschöld
2120 A Nauckhoff
2120 B Nauckhoff
1912 A Nordenskjöld
2114 Nordenswan
313 von Platen
2134 Printzsköld
1924 A von Qvillfelt
119 Ridderstolpe
290 von Rosen
323 Rosenblad
2144 Rosensvärd
2094 af Sandeberg
2213 Sergel
2139 Seton
2126 Standertskjöld
316 von Stedingk
1918 A von Strussenfelt
106 Strömfelt
114 Thott
301 Thott
314 Toll
2078 C Toll
2105 A af Trolle
105 af Ugglas
311 af Ugglas
2152 af Uhr
379 von Vegesack
1889 A Vult von Steijern
2196 Wasastjerna
327 af Wetterstedt
2093 A af Wetterstedt
2064 A af Winklerfelt
99 Wrangel
2092 Wrangel
2179 Wärnhjelm
2091 von Zansen
2193 Åkerstein